FinansNyhet

Hög investeringstakt i Victoria Park

Publicerad

Victoria Park redovisar en fortsatt stark värdeutveckling och hög investeringstakt i delårsrapporten. “Vi har en fortsatt betydande förädlingspotential i hela beståndet”, kommenterar avgående vd:n Peter Strand.

Realtid.se

Intäkterna ökade med 10 procent till 284 miljoner kronor under första kvartalet 208. Det kan jämföras med 257 miljoner kronor under samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 89 miljoner kronor (70), motsvarande 0,36 kronor per aktie (0,29).

Resultatet efter skatt minskade till 274 miljoner kronor (415), motsvarande 1,11 kronor per aktie (1,70).

Annons

“Även under det första kvartalet har vi haft en hög renoveringstakt där 293 lägenheter har renoverats och färdigställts under kvartalet. Efter genomförda förvärv har vi en fortsatt betydande förädlingspotential i hela beståndet, då andelen renoverade lägenheter endast uppgår till 31 procent. Vår intensifierade renoveringstakt stärker kontinuerligt driftsnettot och bidrar till fortsatt substansvärdetillväxt”, skriver skriver Peter Strand i vd-kommentaren till rapporten.

Driftsnettot ökade under första kvartalet med 15 procent och uppgick till 148 miljoner kronor, vilket innebär en överskottsgrad på 52 procent (51).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 35 procent till 98 miljoner kronor (72).

Annons

Belåningsgraden uppgick till 51,4 procent (55,1).

“Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det första kvartalet att vår affärsmodell med värdeskapande investeringar bevisligen är framgångsrik. Det är även glädjande att vårt bolag och organisation samt det arbete vi gör uppmärksammas och skapar internationellt intresse. Vi fortsätter på den inslagna vägen med fokus på värdeskapande förvaltning med en social dimension och hållbarhet samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020”, skriver Peter Strand i sin sista delårsrapport för fastighetsbolaget.

Direkt efter stämman i dag tisdag den 24 april tillträder den nuvarande fastighetschefen Per Ekelund som ny vd samt nuvarande finanschefen Tommy Åstrand som ny vice vd i bolaget.

Annons
Annons