Annons

Annons

Hög förvärvsaktivitet på Eastnine

Eastnine ökar substansvärdet och fortsätter sitt fokus mot renodlat fastighetsbolag.

Eastnine presenterar i dag delårsrapporten för första kvartalet 2018 där det framgår att substansvärdet per aktie var 109,6 kronor eller 10,64 euro, en ökning motsvarande 0,7 procent i kvartalet.

Direktägda fastigheter ökade i värde med 0,8 procent och fastighetsfonder med 2,5 procent medan segmentet övriga minskade med 0,3 procent.

Under kvartalet förvärvade Eastnine två fastigheter i Riga för en sammantagen kontant köpeskilling om 29,6 miljoner euro.

Annons

Annons

"Det totala fastighetsvärdet om 29,6 MEUR motsvarar en direktavkastning om ca 7 %. Förvärvet har också ett potentiellt utvecklingsprojekt i Riga, som har brist på moderna kontorsfastigheter. Likt vårt förvärv av Vertas i Vilnius förra året, finansierar vi fastigheten helt med eget kapital, givet vår nuvarande starka kassa”, skriver vd Kestutis Sasnauskas.

Det gjordes även en investering i EC Baltic property Fund III om 3,5 miljoner euro.

Bolaget avyttrande icke-kärninnehav för totalt 38,7 miljoner euro, omfattande samtliga andelar i KOmercijalna Banka Skopje och EC Eastern Europe Small Cap Fund samt merparten av innehavet i EC Global Frontier Markets Fund.

"Dessa transaktioner realiserade totalt 42,4 MEUR, 2,1 % över rapporterade värden vid årsslutet, och omvandlade 17,2 % av vårt substansvärde från mestadels illikvida tillgångar till kassa, tillgängligt för fastighetsförvärv. Härmed renodlades portföljen avsevärt och innefattar nu enbart fastigheter, kassa och Melon Fashion Group”, skriver vd Kestutis Sasnauskas.

Börsvärdet ökade till 211 miljoner euro från 206 miljoner euro kvartalet innan.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons