Fastigheter

Hög efterfrågan på Wallenstams nyproduktion

Förvaltningsresultatet för fastigheter steg med 18 procent och hyresintäkterna ökade med 14 procent, visar fastighetsbolagets halvårsrapport. “Det råder en oerhört stor efterfrågan på de hyresrätter vi producerar, och det är ett högt tryck på våra kommersiella lokaler”, säger vd:n Hans Wallenstam i en kommentar.

Publicerad 2018-07-18

Förvaltningsresultat för fastigheter ökar med 18 procent och uppgår till 462 miljoner kronor under första halvåret 2018. Det kan jämföras med 391 miljoner kronor under samma period i fjol

Hyresintäkterna ökar med närmare 14 procent och uppgår till 942 miljoner kronor, jämfört med 829 miljoner kronor.

Byggnation av fastigheter uppgår till 965 miljoner kronor, jämfört med 1 179 miljoner kronor. På bokslutsdagen hade bolaget 1 760 lägenheter i produktion.

Resultatet före skatt uppgår till 1 346 miljoner kronor, jämfört med 1 818 miljoner kronor för samma period i fjol. Resultatet efter skatt uppgår till 1 310 miljoner kronor, jämfört med 1 447 miljoner kronor. Det motsvarar en vinst per aktie på 4,0 kronor under första halvåret.

I syfte att anpassa koncernen för kommande nya beskattningsregler för företag har räntederivat med undervärden om 776 miljoner kronor förtidslösts, vilket påverkar resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar men inte det totala resultatet.

“Återigen kan jag presentera ett mycket bra resultat, verksamheten fungerar väl och siffrorna pekar åt rätt håll, till exempel har förvaltningsresultatet stigit drygt 22 procent jämfört med samma kvartal förra året”, skriver vd:n Hans Wallenstam i en kommentar till halvårsrapporten och fortsätter:

”Det råder en oerhört stor efterfrågan på de hyresrätter vi producerar, och det är ett högt tryck på våra kommersiella lokaler. Vi har starka finanser, med en soliditet om 44 procent, och vi har säkrat en låg ränta för många år framåt. Vi bygger kostnadseffektivt med kvalitet och vi har en effektiv organisation för förvaltning, uthyrning och kundservice med medarbetare som är oerhört engagerade och kunniga.”

Bolaget har också uppnått affärsmålen för nyproduktionen.

“En av våra prioriterade frågor i affärsplanen var att komma upp i en nyproduktionstakt om 1 500 lägenheter per år, och där är vi nu! Det gör oss till Sveriges största hyresrättsproducent för egen förvaltning. En av nycklarna har varit vår nyproduktionsprocess, som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt bygga kvalitativa fastigheter. För att öka vår kostnadseffektivitet ytterligare, både i nybyggnationen och i förvaltningen, så kommer koncernledningen utökas med en teknisk direktör som har fokus på dessa frågor. Patrik Persson tillträder rollen den 1 september.”

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in