Annons

Annons

Bonnesen-portratt.jpg

“Vi upprätthåller en hög aktivitetsnivå samtidigt som vi arbetar intensivt för att utveckla våra erbjudanden och säkerställa bankens framtida konkurrenskraft”, säger Birgitte Bonnesen i en kommentar till rapporten.

Hög aktivitetsnivå i Swedbank

Swedbanks halvårsrapport visar ett resultat som är starkare än förväntat där resultatet ökade med 12 procent. “Jag är mycket nöjd med det gångna kvartalet”, kommenterar vd:n Birgitte Bonnesen.

Swedbanks rörelseresultat blev 7,4 miljarder kronor under det andra kvartalet i år, vilket kan jämföras med ett förväntat resultat på 6,7 miljarder kronor.

De totala intäkterna för första halvåret 2018 ökade till 22,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 21,0 miljarder kronor under första halvåret i fjol. Det är en ökning med 7 procent.

Räntenettot ökade under samma period med 4 procent till 12,6 miljarder kronor, jämfört med 12,0 miljarder kronor under samma period i fjol.

Annons

Annons

De totala kostnaderna ökade med 6 procent till 8,4 miljarder kronor, jämfört med 8,0 miljarder kronor under första halvåret i fjol.

Resultatet efter skatt för det första halvåret i år landade på 11,0 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 9,9 miljarder kronor under det första halvåret i fjol. Det är en ökning med 12 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen vid halvårsskiftet uppgick till 23,6 procent, vilket kan jämföras med 24,6 procent vid årsskiftet 2017/2018.

“Resultatet för andra kvartalet var starkt, understött av en hög kundaktivitet. Såväl företags- som privatkunder efterfrågade finansiering på alla våra hemmamarknader. Bolånevolymerna i Sverige fortsätter att uppvisa en stadig tillväxt, men det är också glädjande att utlåningsvolymerna växer i såväl företagsaffären som i vår baltiska verksamhet.

De goda makroekonomiska förhållandena på våra hemmamarknader fortsätter att gynna våra provisionsintäkter. Detta kvartal ökade intäkterna från vår kortverksamhet och kapitalförvaltning. Vårt långsiktiga arbete med pensionsrådgivning till våra kunder har resulterat i starka inflöden i pensionslösningar och fonder. Vi tycker att pension är en oerhört viktig fråga för våra kunder och kommer att fortsätta utveckla vårt erbjudande för att möta deras behov.

Vår investeringstakt följer planen och ryms inom det kostnadsmål vi satt upp för koncernen, där totala kostnader ska understiga 17 miljarder kronor under såväl 2018 som 2019.

Kreditkvaliteten fortsätter att vara god på alla våra hemmamarknader. Vår kapitalposition är fortsatt stark och vi bibehåller en god buffert gentemot de minimikrav som Finansinspektionen ställer på oss.

Jag är mycket nöjd med det gångna kvartalet. Vi upprätthåller en hög aktivitetsnivå samtidigt som vi arbetar intensivt för att utveckla våra erbjudanden och säkerställa bankens framtida konkurrenskraft. Medarbetarna fortsätter att göra ett fantastiskt jobb och är vår viktigaste resurs under den transformationsresa som Swedbank och banksektorn går igenom”, skriver Birgitte Bonnesen i sin vd-kommentar till rapporten.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons