Finans

Hög aktivitet på Creades

Två större nya investeringar och ett ökat substansvärde med 8 procent sedan årsskiftet.

Publicerad 2018-04-12

I dag torsdag presenterar Creades delårsrapporten för första kvartalet 2018. John Hedberg inleder vd-ordet med att berätta att ”inledningen på 2018 har präglats av hög aktivitet”. Han hänvisar till två större nya investeringar i form av köp i Addnode och Bygghemma samt att bolaget har avyttrat hela innehavet i Global och även minskat ägandet i Note från 26 procent till 11 procent.

Substansvärdet har ökat med 8 procent sedan årsskiftet samtidigt som Stockholmsbörsen har backat med 0,5 procent under samma tidsperiod.

"Vi har under en längre tid följt och imponerats av våra båda nyförvärv Addnode och Bygghemma. Av lätt insedda skäl är vi mindre imponerade av utkomsten av Bygghemmas börsintroduktion och den ordentligt minskade kursen sedan noteringen. Ur vårt perspektiv säger detta dock mer om noteringsprocessen som sådan och ingenting om kvaliteten på bolaget självt. De grunder på vilka vi valde att genomföra investeringen är orubbade och vi ser om något än större potential för bolaget”, skriver John Hedberg.

Den noterade delen av portföljen ökade med 13 procent under kvartalet drivet av Avanza som levererade en stark rapport i januari. Lindab bidrag negativt, -7 procent, medan Note bidrag positivt, +5 procent.

De onoterade innehaven ökade  med 1 procent. Enligt John Hedberg var den ”enskilt viktigaste händelsen" under kvartalet försäljningen av Global som offentliggjordes i februari.

Koncernens resultat för kvartalet uppgick till 289 miljoner kronor, jämfört med 7 miljoner kronor samma period föregående år, varav 285 miljoner kronor är hänförligt Creades aktieägare, jämfört med 2 miljoner kronor föregående år. Detta motsvarar 22,90 kronor per aktie, jämfört med 0,19 kronor per aktie föregående år.

Likvida medel uppgick till 372 miljoner kronor jämfört med 366 miljoner kronor vid årsskiftet. 

"Vi vågar inte utlova en fullt lika hög aktivitetsnivå under kommande kvartal, men givet hur året startat och den minst sagt svängiga omvärlden är det nog bäst att hålla sinnet öppet för alla eventualiteter. Med en kassa på 338 miljoner kronor och en delvis ommöblerad portfölj ser vi fram emot vad som förhoppningsvis blir en period av tillväxt och utveckling – Våren!”, avslutar John Hedberg vd-ordet i delårsrapporten.

Platsannonser

Logga in