Hill & Knowlton uppvisar en liten vinst efter flerårig förlust
Kommunikation

Hill & Knowlton vänder flerårig förlust till nollresultat

Kommunikationskonsultföretaget Hill & Knowlton har stärkt sin verksamhet under 2016. Efter en flerårig förlust landar nu bolaget på en liten vinst.

Uppdaterad 2017-08-02
Publicerad 2017-08-02

Hill & Knowlton har lyckats vända en flerårig förlust till ett resultat som i praktiken ligger på breakeven (11.000 kronor).  Omsättningen för året har ökat från 20.9 miljoner kronor 2015 till 21.2 miljoner kronor.

Det framgår av Hill & Knowltons årsredovisning för 2016.

Under 2016 ändrade  Hill & Knowlton strategi genom att inte bara koncentrera sig på privata kunder utan även kunder inom offentlig sektor. Bolagets kundbas består numera av kunder från svenskt och internationellt näringsliv samt svensk offentlig sektor.

Under januari 2016 började Jenny Åström som ny verkställande direktör. Hon kommer närmast från Telenor Sverige där hon arbetade som kommunikationschef. Samtidigt ökade antalet medarbetare liksom bolagets tillväxt.

Platsannonser

Logga in