Annons

Annons

Martin_svartvitt.jpg

Martin Petersson, koncernchef för H&H Group, vill gärna testa gränsen för hur mycket företaget kan växa.

H&H Group växer gränslöst – främst genom förvärv

Årsomsättningen för den svenska PR- och kommunikationsgruppen H&H Group uppgår nu proforma till 580 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 40 procent.

Under 2017 förvärvade H&H Group sex nya byråer, vilket ger avtryck i gruppens resultat. Årsomsättningen proforma stiger till över en halv miljard, motsvarande en tillväxt om 40 procent. Med den tillväxttakten kommer gruppen att ha sprängt miljardvallen inom loppet av ett par år.

Koncern-vd Martin Petersson vill inte ange något tillväxtmål, men det är uppenbart att han inte har tröttnat på sitt arbete med att bygga Sveriges största kommunikationsgrupp.

– Jag tycker inte om gränser över huvud taget, jag tror att det handlar mer om vilket sätt man gör det på. Vi vill fortsätta i egen regi utan externt kapital. Det är en kontinuerlig evolution, hur långt vi kan gå vet jag inte riktigt, men jag vill gärna testa gränsen, säger han till Realtid.

Annons

Annons

Våren 2017 förvärvades Consilio International och i augusti blev ytterligare fem byråer; Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Unreel och Tomorrow China en del av H&H Group genom förvärv från det noterade ICTA. Under hösten förvärvade Comprend den Londonbaserade digitala kommunikationsbyrån Excite som integrerades med Comprends Londonkontor.

Martin Petersson skulle gärna förvärva mer utomlands. Just nu har han ingen sådan aktiv diskussion, men “det vore intressant”. Däremot pågår hela tiden samtal med byråer, berättar han. Affärerna börjar oftast med att parterna arbetar tillsammans med en kund, märker att de kommer väl överens och lär känna varandra.

– Vi tycker att sättet vi vuxit på hittills är det sätt vi vill fortsätta att växa på, vi vill utvecklas tillsammans med entreprenörsdrivna företag, säger Martin Petersson.

H&H Group menar att de har hittat ett framgångsrecept som särskiljer dem från de internationella byrånätverken. Modellen bygger på att bevara entreprenörskapet i varje byrå så att specialisering och kultur kan fortsätta att utvecklas.

– Vi tror inte att ett varumärke, en metod eller en kultur passar alla byråer eller uppdragsgivare. Genom en intellektuell och kreativ mångfald samt långsiktigt ansvarstagande bidrar vi till en mindre strömlinjeformad och mer hållbar kommunikationsbransch, säger Martin Petersson.

Dotterbolagen behåller en hög frihetsgrad, vilket gör att modellen är attraktiv för alla parter och bland annat innebär att H&H Group kan förvärva till relativt låg kostnad. Ännu så länge har gruppen inte tagit in extern kapital och vd Martin Petersson vill fortsätta “i egen regi”.

Allt ägande är samlat i moderbolaget med ett 20-tal delägare. Som långsiktigt incitament bjuds utvalda nyckelmedarbetare i koncernen att köpa teckningsoptioner på aktier i moderbolaget. Alla byråer i koncernen är helägda dotterbolag.

Årsomsättningen 2017 för hela gruppen proforma uppgick till 580 miljoner kronor, motsvarande en tillväxttakt om 40 procent. Byråintäkten och resultatet före avskrivningar och finansnetto för 2017 proforma uppgick till 455 miljoner respektive cirka 40 miljoner kronor.

Den starka tillväxten härrör främst från gruppens förvärv, men exempelvis Jung Relations har också vuxit starkt organiskt under 2017.

Koncernen har haft en bra start med fortsatt positiv utveckling under första kvartalet 2018. Vid inledningen av året förvärvades den Linköpingsbaserade byrån Identx.

Om H&H Group

H&H Group är en långsiktig ägare av kommunikationsföretag med ambitioner att vara marknadsledare. Gruppen har nästan 400 medarbetare i Stockholm, Malmö, Linköping, London och Shanghai.Gruppen består av Hallvarsson & Halvarsson, Comprend, Intellecta Corporate, Identx kommunikation, Jung Relations, Creo, Springtime, Hilanders, Tomorrow, Involve, Consilio och Bysted.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons