Börs

Hexagon gör omvänd vinstvarning

Strax efter börsstängning publicerade Hexagon en omvänd vinstvarning efter högre vinst än marknadsförväntningarna. 

 

Publicerad 2020-07-13

Till följd av högre vinst än marknadsförväntningarna för det andra kvartalet 2020, publicerar Hexagon i dag sitt preliminära resultat. Justerat rörelseresultat (EBIT1) för det andra kvartalet 2020 uppgick till 226 miljoner euro (239) vilket motsvarar en EBIT1-marginal om 25,3 procent (24,5). Nettoomsättningen uppgick till 897 miljoner euro (976) och den organiska försäljningen minskade med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Gällande segmenten inom Hexagon rapporterade Industrial Enterprise Solutions minus 10 procent i organisk tillväxt och Geospatial Enterprise Solutions rapporterade minus 9 procent i organisk tillväxt. Fortsatt tillväxt inom mjukvara och service kombinerat med en återhämtning i Kina samt temporära kortsiktiga kostnadsåtgärder bidrog till den motståndskraftiga resultatutvecklingen trots utmaningarna orsakad av covid-19-pandemin.

Som tidigare kommunicerats implementerar Hexagon långsiktiga kostnadsbesparingsåtgärder och har tagit en engångskostnad om 135 miljoner euro under andra det kvartalet 2020, vilket förväntas resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 125-150 miljoner euro från slutet av 2020. De långsiktiga besparingarna väntas parera en återgång av de kortsiktiga besparingseffekterna.

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceraa den 24 juli klockan 8 på morgonen.

 

Platsannonser