Finans

Henrik Didner går in i Avanzas valberedning

Didner & Gerge Fonder går in och Montanaro Asset Management är ute.

Uppdaterad 2016-09-21
Publicerad 2016-09-21

Valberedningen ändras i Avanza. Den tidigare storägaren Montanaro Asset Management som representerades av Henrik Schmidt i valberedningen har under året sålt ut aktierna.

Didner & Gerge har å andra sidan återvänt till Avanzas ägarlista och är nu nätbankens sjätte största ägare med 3,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Didner & Gerge som därmed sitter med i valberedningen på Avanza representeras av Henrik Didner.

Erik Törnberg, som är Creades representant, är fortsatt ordförande i valberedningen. Creades är största ägaren i Avanza med 10,1 procent av röster och kapital i bolaget. Sven Hagströmer är näst största ägare med 10 procent i bolaget och representerar sig själv i valberedningen. Sten Dybeck representerar, bolagets femte största ägare, familjen Dybeck som äger 4,3 procent av röster och kapital i bolaget.

Platsannonser

Logga in