Annons

Annons

Hemsö utökar ett av sina lån

Ökar lånet med 350 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Hemsö meddelar i dag att bolaget utökar ett av sina lån under MTN program med 350 miljoner kronor.

Lånet är ett av sex lån i ett MTN-program som Hemsö etablerade i oktober 2013 med en ram uppgående till 6 miljarder kronor för upplåning på den svenska kapitalmarknaden.

Lånet, som betecknas som nummer 103, uppgick tidigare till 500 miljoner kronor. Nu utökar alltså Hemsö lånet med 350 miljoner kronor.

Annons

Annons

Lånet förfaller 2015-11-12.

Emissionen gjordes till ett pris motsvarande Stibor 3 månader + 0,38 procent.

Nordea är utgivande och administrerande institut.

Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till närmare 23 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av Sagax till 15 procent.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons