Hemlig agent eftertaxerad för påstådda mutor

Den skånske slottsherrens mutor var inga riktiga mutor.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-04-10

Den skånske slottsherren Claes-Ebbe Alwén hävdar att han betalat bland annat mutor på 5,1 miljoner kronor för att på uppdrag av Försvarets materielverk, FMV, komma över hemlig rysk militärutrustning. Men kammarrätten tror honom inte.

Istället eftertaxerar de Alwén med samma belopp som lön.

Det är väl belagt att reservofficeren Alwéns senare konkursdrabbade bolag Exico AB på 90-talet hade kontrakt med FMV för att skaffa en rysk radaranläggning. Genom sina goda kontakter lyckades Alwén också leverera delar till en flygjaktradar, som kunde användas vid utvecklingen av Jas 39 Gripen.

Anställda i hans företag har i skatteprocessen vittnat om hur Alwén åkte iväg med 1,1 miljoner kronor i dollarsedlar i en Ica-kasse. Pengarna ska ha överlämnats till ryssar på ett flygplan 1995 för att få affären att gå i lås.

Det finns dock stora oklarheter i Exicos bokföring. Skatterevisionen där var också en orsak till att Alwéns hemliga agentverksamhet blev känd.

Kammarrätten godtar att det kan ha förekommit mutor i verksamheten i Ryssland och att det därför kan finnas oriktiga verifikationer i bokföringen. Men det saknas dokumentation som växlingsnotor eller annat som kan etablera ett samband mellan vad som bokförts och vad som ska ha betalats i mutor. Därför anser domstolen det mest sannolikt att pengarna gått till Alwén personligen.

Länsrätten nöjde sig 2004 med att eftertaxera Claes-Ebbe Alwén med drygt en halv miljon kronor. Beloppet var en utbetalning från FMV 1995 som han inte deklarerade för. I övrigt godtog länsrätten mutberättelserna.

Den halva miljonen från FMV ingår även i kammarrättens eftertaxering.

Alwén var inte bara en lyckosam agent för försvaret. Han är dömd för bokföringsbrott och genom åren har brottsmisstankarna duggat tätt om drogsmuggling vid de ryska resorna och ekobrott i flera sammanhang. Samarbetet med FMV upphörde också.

Själv har Alwén fortsatt att driva Dybäcks slott med anor från 1400-talet söder om Skurup.

Han är inte heller främmande för att själv agera rättsligt. I höstas stämde han Expressen för grovt förtal sedan tidningen felaktigt påstått att han hade näringsförbud.

Anders Kockum

frilansjournalist

redaktionen@realtid.se

Platsannonser

Logga in