Caroline Arehult på Hemfosa ska ytterligare stärka företagets erbjudande för samhällsfastigheter.
Caroline Arehult på Hemfosa ska ytterligare stärka företagets erbjudande för samhällsfastigheter.
Fastigheter

Hemfosa vill växa i Finland

Fastighetsbolaget Hemfosas hyresintäkter ökade med 16 procent tack vare en växande fastighetsportfölj. Samtidigt ökade resultatet efter skatt med 13 procent, där ökningen i andra kvartalet var 19 procent. Det visar bolagets delårsrapport. “Vi ska växa vårt fastighetsbestånd till 50 miljarder kronor inom fem år” säger Hemfosas vd Caroline Arehult till Realtid. 

Uppdaterad 2019-07-17
Publicerad 2019-07-16

Fastighetsbolaget Hemfosa, som inriktar sig mot samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster, ökade sitt förvaltningsresultat med 26 procent under det senaste halvåret. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter. Det visar bolagets delårsrapport som avser perioden januari till juni 2019. 

Överskottsgraden har stärkts med närmare två procentenheter. Till stor del beror det på effekter från förvärvade fastigheter, men även jämförbart bestånd har högre överskottsgrad. Orealiserade värdeförändringar uppgick till 725 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,0 procent där 1,2 procent uppstod under andra kvartalet. Fastighetsvärdet ökade med 8 procent.

Hemfosas vd Caroline Arehult är nöjd med rapporten.

– Jag tycker att vi levererar starka siffror och vi följer den plan vi presenterade i början av året, säger hon till Realtid. 

Under halvåret genomfördes flera förvärv i Sverige och Finland. 

I Sverige har förvärv i bland annat Eskilstuna, Mariestad, Motala och Nacka gjorts. I Finland har samarbete etablerats med de stora kommunerna Esbo och Helsingfors samt förskoleoperatören Touhula. Med avtalade förvärv under de senaste månaderna om totalt drygt 750 miljoner kronor förstärks Hemfosas finska portfölj avsevärt, till ett sammanlagt värde om närmare 3 miljarder kronor.

– Jag tycker det är roligt att vi lyckats göra flera fina förvärv i Finland, en marknad som vi inte varit så aktiva i tidigare. Detta ger en bra start för Essi Sten, vår nya landschef när hon kommer på plats i höst, säger Caroline Arehult. 

Hemfosa satsar på att växa i Finland där de ser goda möjligheter till fler förvärv. “Ett förväntat ökat ägarskifte av samhällsfastigheter från stat och kommun till privata aktörer ger möjligheter till fler affärer på den finska marknaden” står det i rapporten.

I Norge innebär förvärvet i Osloregionen synergieffekter med befintligt bestånd och ett fördjupat samarbete med bland annat NAV (Arbeids- og Velferdsforvaltningen), en av Hemfosas större hyresgäster.

Under kvartalet tog Hemfosa flera steg för att stärka sin finansieringskapacitet för ytterligare förvärv. 

– Vi ska växa vårt fastighetsbestånd till 50 miljarder kronor inom fem år. Detta ska ske med lönsamhet och bibehållen låg risk. Under årets första två kvartal har vi tagit viktiga steg i denna riktning, både genom förvärv men också genom att vi jobbat vidare med våra projektmöjligheter för att få dem startklara, säger Caroline Arehult.

Vad händer hos er i höst?

– Vi har nu vår nya affärsutvecklingschef på plats och hon, tillsammans med vår lokala förvaltningsorganisation, kommer intensifiera dialogen med kommunerna för att se hur vi kan hjälpa dem i sin viktiga uppgift att tillhandahålla skola, vård, omsorg och andra samhällsfunktioner till sina medborgare. Vi hoppas att vår kompetens och erfarenhet som fastighetsägare och hyresvärd för samhällsfastigheter kan hjälpa kommunerna frigöra resurser, både i form av tid och pengar.

Hemfosa kommer även att satsa än mer på hållbarhetsarbetet.

– Vi tror att vårt hållbarhetsarbete på sikt tror kommer ge lägre driftkostnader och attraktivare lokaler för våra hyresgäster. Intresset för vår gröna obligation som vi emitterade under Q2 visade att intresset för detta även är stort hos investerarna.

Platsannonser