Annons

Annons

Caroline_Arehult.jpg

Caroline Arehult på Hemfosa ska ytterligare stärka företagets erbjudande för samhällsfastigheter.
Caroline Arehult på Hemfosa ska ytterligare stärka företagets erbjudande för samhällsfastigheter.

Hemfosa växlar upp

Hemfosa har antagit en ny offensiv tillväxtstrategi som bland annat innebär att värdet på fastighetsbeståndet inom fem år ska öka med 43 procent, till 50 miljarder kronor.

Hemfosa berättar på torsdagsmorgonen om en uppdaterad strategi, nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy.

Strategin är stark tillväxt i hela Norden genom att stärka ställningen i Sverige och Norge samt “ta väsentliga steg i Finland”. Tillväxten ska ske främst genom förvärv, men även projektutveckling som kommer att stå för cirka en tredjedel av tillväxten.

Målet är att öka värdet på fastighetsbeståndet från 35 miljarder kronor till 50 miljarder kronor vilket innebär en tillväxt på 43 procent.

Annons

Annons

Enligt den nya utdelningspolicyn ska utdelningen uppgå till 40 procent av utdelningsbart resultat.

Behovet av samhällsfastigheter är fortsatt stort på Hemfosas tre marknader och kommer att öka de närmaste åren, enligt vd Caroline Arehult. Hon ser goda möjligheter för Hemfosa att stärka rollen som långsiktig och drivande samarbetspartner för företagets hyresgäster inom stat, kommun, landsting och andra samhällsverksamheter.

– Med en tydligare specialisering på samhällsfastigheter sätter vi nu en ambitiös plan för fortsatt tillväxt, genom förvärv och med en ökad andel projektutveckling, med fortsatt god lönsamhet, säger Caroline Arehult.

Hemfosa ska fortsätta vara ett bolag med god avkastning till aktieägarna genom värdeskapande och genom utdelning samt med låg operationell risk, kommenterar Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter.

– Den nu presenterade strategin tar tillvara existerande tillväxtmöjligheter på ett balanserat sätt med fortsatt fokus på lönsamhet och bibehållen stark finansiell position. Vi har alla förutsättningar att stärka vår ledande position som specialist inom samhällsfastigheter i Norden, säger han.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons