Fastigheter

Hemfosa tar in en miljard kronor

Hemfosa genomför en riktad nyemission och tar därmed in 1.085 miljoner kronor

Uppdaterad 2018-06-20
Publicerad 2018-06-20

Styrelsen för Hemfosa Fastigheter AB har beslutat om en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier till ett pris om 108,5 kronor per stamaktie, vilket innebär att Hemfosa tar in 1.085 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande. 

Priset per aktie i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

"Styrelsen konstaterar att intresset för Nyemissionen var stort då den kommunicerade volymen om upp till 10 miljoner aktier övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter Nyemissionens tillkännagivande”, skriver bolaget i pressmeddelandet. 

Hemfosa skriver att skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att tillföra bolaget ytterligare eget kapital på ett "snabbt och effektivt sätt" för att kunna utnyttja aktuella affärsmöjligheter och optimera kapitalstrukturen inför en tilltänkt kommande delning av koncernen. 

Enligt Hemfosa förbättrar det ytterligare egna kapitalet bolagets nyckeltal samtidigt som bolaget tillförs medel för att möjliggöra fortsatta förvärv inom såväl samhällsfastigheter som övriga fastigheter.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Hemfosa efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Hemfosa åtagit sig att, under sedvanliga villkor, ingå en 90-dagars lock-up-period avseende framtida nyemissioner, enligt pressmeddelandet.

I samband med nyemissionen har Hemfosa anlitat ABG Sundal Collier, SEB och Swedbank som Joint Lead Managers och Bookrunners och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare till Joint Lead Managers och Bookrunners.

Platsannonser

Logga in