Annons

Annons

Hemfosa_ledning.jpg

Hemfosas ordförande Bengt Kjell och vd Jens Engwall ser nu över möjligheten att dela upp fastighetsbolaget i två separata börsbolag.

Hemfosa kan delas upp i två börsbolag

Fastighetsbolaget Hemfosa tittar på möjligheten att dela upp koncernen i två särnoterade börsbolag för att öka aktieägarvärdet. Ett bolag ska fokusera på samhällsfastigheter och det andra ska vara transaktionsinriktat.

Det transaktionsinriktade bolaget beskrivs också som att det ska vara “opportunistiskt”. 

Syftet med uppdelningen är att skapa större aktieägarvärde genom att ytterligare renodla verksamheterna, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Ledningen har fått i uppdrag av styrelsen att utreda förutsättningarna för uppdelningen. Ambition är att återkomma med mer information till aktieägarna under det första kvartalet 2018.

Annons

Annons

– Hemfosa har utvecklats mycket framgångsrikt sedan noteringen 2014. Vi har nu uppfyllt de mål som då sattes samt nått en storlek och struktur i bolaget som gör det naturligt och möjligt att analysera ytterligare strategiska alternativ för det fortsatta värdeskapandet, säger Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa.

“Hemfosa har sedan det grundades 2009 skapat ett betydande fastighetsbestånd med en växande andel samhällsfastigheter med långsiktigt stabila kassaflöden. Tillväxtmöjligheterna inom samhällsfastighetssegmentet bedöms vara fortsatt goda, främst genom nybyggnation samt projektutveckling av fastigheter för samhällsverksamheter. Hemfosa har därutöver en stark portfölj med attraktiva kommersiella fastigheter med god intjäning där förutsättningar till expansion finns genom opportunistiska förvärv på en fastighetsmarknad i förändring, inte minst för en aktör med erfarenhet från att hantera komplexa och utmanande transaktioner och situationer”, skriver bolaget vidare.

– Med ett specialiserat samhällsfastighetsbolag kan vi öka konkurrenskraften och stärka förutsättningarna för att växa, bland annat genom att tydligare satsa på projektutveckling, specialkunnande för samhällsfastigheter inom skola, kontor, vård/omsorg och kriminalfastigheter, samt starka kundrelationer. Samtidigt bedömer vi att vi genom en delning bättre kan ta tillvara potentialen i den övriga fastighetsportföljen. Med ett separat transaktionsinriktat bolag ökar flexibiliteten och förutsättningarna att fånga möjligheterna på en rörlig och föränderlig marknad, säger Jens Engwall, vd i Hemfosa.

De 307 samhällsfastigheterna i Hemfosas portfölj hade vid halvårsskiftet ett värde om 24,6 miljarder kronor, vilket motsvarade cirka 64 procent av det totala fastighetsvärdet.

Fastigheterna omfattar lokaler för skolor, kontor för myndigheter och kommuner, rättsväsende såsom polis och domstolar samt vård- och omsorgsverksamheter.

Hemfosas övriga fastighetsbestånd utgjordes av 152 kommersiella fastigheter med kontor, logistik- och lagerlokaler samt en mindre del andra fastigheter såsom handelsfastigheter. Värdet för dessa uppgick till 13,6 miljarder kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons