Fastigheter

Hembla ökar förvaltningsresultatet

Hembla, tidigare D Carnegie, ökade förvaltningsresultatet under sista kvartalet 2018. Ingen utdelning för räkenskapsåret 2018.

Publicerad 2019-02-18

I dag presenterar Hembla, tidigare D Carnegie, bokslutskommunikén samt siffrorna från sista kvartalet 2018.

Under sista kvartalet ökade hyresintäkterna till 471 miljoner kronor, jämfört med 388 miljoner kronor samma period året innan. 

Driftnettot ökade till 232 miljoner kronor jämfört med 191 miljoner kronor året innan.

Förvaltningsresultatet för fjärde kvartalet ökade till 85 miljoner kronor jämfört med 62 miljoner kronor året innan.

Resultat före skatt ökade till 757 miljoner kronor jämfört med 449 miljoner kronor samma kvartalet året innan. Efter skatt landade resultatet på 598 miljoner kronor jämfört med 350 miljoner kronor samma kvartal året innan.

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 652 miljoner kronor jämfört med 390 miljoner kronor året innan.

”Under fjärde kvartalet kommer det mesta av värdeökningen från ett förbättrat driftnetto, främst drivet av den högre hyran från renoverade lägenheter”, säger Sven Erik Lilleland. 

För helåret uppgick de orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter till 3 737 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1 599 året innan.

För helåret 2018 uppgick resultatet efter skatt till 3 308 miljoner kronor jämfört med 1 579 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 37,31 kronor jämfört med 20,34 kronor samma kvartal i fjol. Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 30 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 166,88 kronor per aktie.

Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018.

Platsannonser