FinansNyhet

Hellers och Hofmann frias helt

Publicerad

Skattebrottsdomarna rivs upp efter ny HD-praxis.

Per Agerman

Ossian Hellers och Andreas Hofmann dömdes av tingsrätten till fängelse för skattebrott i juni 2010 samtidigt som de båda friades helt när det gällde det uppmärksammade åtalet för insiderbrott.

Nu står det klart att även den fällande tingsrättsdomen rivs upp. Detta sedan Högsta domstolen ändrat sin tolkning av förbudet mot dubbelbestraffning så att det även gäller de fall där en person påförts skattetillägg av Skatteverket och senare åtalas för skattebrott.

Svea hovrätt kastade ut hela målet i ett beslut från den 19 augusti. Åklagare Stig Åström vid Ekobrottsmyndigheten har inte haft några invändningar efter HD-utslaget i juni.

Annons

”Parterna är överens om att åtalen för grovt skattebrott i förevarande fall strider mot förbudet mot dubbla förfaranden i enlighet med den nya praxis från Högsta domstolen som har redovisats ovan. Hovrätten finner att tingsrättens dom ska undanröjas i relevanta delar och att åtalen för grovt skattebrott ska avvisas”, skriver Svea hovrätt i sitt beslut.

Ossian Hellers och Andreas Hofmann behöver därmed inte heller stå för delar av kostnaderna för försvaret, något tingsrätten slog fast.

Försvarsadvokaterna Hans Strandberg och Leif Gustafson får 164.000 respektive 168.000 kronor för sitt arbete med målet.

Annons
Annons