FinansNyhet

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg säger att det är värdefullt för bolaget men även för våra medarbetare att delta i Välkomstprogrammet som syftar till ökad integration.
Publicerad

Nu lanserar fastighetsbolaget Atrium Ljungberg sitt så kallade välkomstprogram i Uppsala – en modell för ökad integration där personer som har fått uppehållstillstånd erbjuds boende, praktik och en fadder. ”Atrium Ljungberg fokuserar på hållbar stadsutveckling och där är integration en viktig del” säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg, till Realtid.

Miriam Istner-Byman

2015 sökte drygt 162.000 personer asyl i Sverige. Två år senare står Sverige fortfarande inför stora integrationsutmaningar. För att klara dessa utmaningar menar Atrium Ljungberg att det krävs privata initiativ. Bolaget går nu i bräschen och lanserar därför Välkomstprogrammet – en pilotmodell för ökad integration i Uppsala. 

I Välkomstprogrammet matchas en person som har fått uppehållstillstånd med en praktikplats hos något av Atrium Ljungbergs vänföretag (hyresgäster eller underleverantörer). Deltagaren får också en fadder och erbjuds boende i Atrium Ljungbergs nybyggda lägenheter i Gränbystaden. I programmet ingår även samhällsorientering och utbildning i yrkessvenska.

Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg, kommenterar: 

Annons

Hur kom ni på idén till välkomstprogrammet?

–  Idén föddes då vi blev tillfrågade av Uppsala Kommun och kommunalråd Erik Pelling om vi kunde ställa upp med bostäder till nyanlända. Detta var 2015, då flyktingströmmarna var som störst. Svaret var enkelt –  givetvis ville vi ställa upp. Men vi ville göra något mer än att bara tillhandahålla bostäder. Där och då föddes idén om ett utökat program som innefattar såväl praktik som SFI och en fadder. 

Vad är förhoppningen med programmet?

Annons

–  Vår förhoppning är så klart att programmet ska slå väl ut och att deltagarna efter ett år ska ha fått en god grund att stå på. Men vi hoppas också kunna inspirera andra privata aktörer till liknande initiativ. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

Kan du berätta mer om programmet?

–  Inledningsvis är det fem personer som bor i varsin lägenhet i Atrium Ljungbergs hyreshus i Gränbystaden. Under närmsta tiden följer de Arbetsförmedlingens etableringsplan där bland annat SFI och Samhällsorientering ingår. I vår påbörjar deltagarna sin praktik hos någon av våra hyresgäster eller leverantörer. En person kommer även att praktisera hos oss på förvaltningen. Praktikplatserna finns inom klädbutik, el, lekland, blomsterhandel, dagligvaror och café/restaurang.

Annons

Faddrarna är personer som arbetar inom Atrium Ljungberg och de har själva anmält sitt intresse för programmet, berättar Annica Ånäs. 

– Faddrarna har alla en nyfikenhet och ett stort engagemang i integrationsfrågan. Fadder och deltagare träffas minst en gång i månaden under en gemensam aktivitet med hela fadder- och deltagargruppen. Däremellan finns möjligheter till stöd i alla tänkbara frågor, eller som nu i början då några faddrar och deltagare hjälpts åt för att möblera lägenheterna. I Uppsala finns också SIU – samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala. Det är en förening som samarbetar med oss i programmet och som stöttar faddrarna och deltagarna under året.

Vilka är era samarbetspartners?

–  Uppsala Kommun, Arbetsförmedlingen och SIU-samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala. Men även de så kallade vänföretagen, det vill säga de företag som tackat ja till att ta emot deltagarna på praktik.

Vilka vänder ni er till? Vilken är målgruppen?

–  Programmet vänder sig till personer som fått uppehållstillstånd i Sverige men som inte har en egen bostad. Därefter har matchning mot möjliga praktikplatser gjorts genom intervjuer.

Hur många personer deltar i programmet under ett år?

–  Fem personer deltar i programmet under det första året. 

Hur planerar ni att utveckla programmet?

–  Detta är ett pilotprojekt som vi får utvärdera efter ett år. Går allt som vi planerar tar vi programmet vidare till andra områden inom bolaget där vi har hyresrättslägenheter. Det är framför allt i Kista i Stockholm och Mobilia i Malmö. På sikt hoppas vi att kunna inspirera andra fastighetsägare till liknande initiativ.

Planerar ni att anställa några av de som deltagit efter avslutat program? 

–  Det är lite för tidigt att svara på i dagsläget men vi hoppas även att Välkomstprogrammet ska bidra till att öka intresset för fastighetsbranschen. I synnerhet på driftssidan där det finns ett stort behov av att anställa fler.

På vilket sätt gynnar det här programmet Atrium Ljungberg?

–  Atrium Ljungberg fokuserar på hållbar stadsutveckling och där är integration en viktig del. Vi ser också ett stort värde, både för bolaget men även för våra medarbetare,  i att få in ny kompetens, kunskaper och insikter genom deltagarna i programmet. 

Kan ni rekommendera andra bolag att starta liknande program? Vilka är era råd till dessa?

–  Verkligen! Vårt råd skulle i så fall vara att titta på den egna verksamheten och fundera på vad ni kan göra? Börja inte i för stor skala, då är risken stor att projektet inte blir av. Bättre att börja mindre och att skala upp. Fundera på vilka samarbetspartners som är viktiga för att fånga helheten i projektet och se till att alla inblandade har samma vision av vad projektet ska resultera i.

Välkomstprogrammet löper under ett år och målsättningen är att deltagarna därefter ska vara mer integrerade i det svenska samhället med eget socialt nätverk, en anställning eller en påbörjad utbildning. 

Atrium Ljungbergs målsättning är att på sikt kunna utöka programmet till fler svenska städer där bolaget är verksamt.

 

 

Annons