Frederick Johansson
Frederick Johansson bor i Sao Paulo sedan 2014.
Intervju

Från New York till Sao Paulo

Frederick Johansson tvekade inte ett ögonblick när han fick en förfrågan om att bli ansvarig för SEB:s verksamhet i Brasilien.
"Det var mycket som lockade, men framförallt ville jag jobba i en tillväxtekonomi", berättar han för Realtid Karriär.

Uppdaterad 2016-10-07
Publicerad 2016-10-07

Frederick Johansson har varit på SEB i drygt 20 år. Redan tidigt fanns ett intresse och en önskan att jobba utanför Sverige.

– Första gången jag bodde och jobbade utomlands var i London i början av 90-talet, vilket var oerhört intressant och roligt. Jag fick en första inblick i hur vi gör affärer utanför Sverige. Det var händelserikt, SEB expanderade, och samtidigt pågick finanskrisen i Sverige som berörde fastighets- och finansmarknaden samt bankerna och inte minst påverkade den våra offentliga finanser. Jag fick ett perspektiv utifrån på det som hände.

Under slutet av 90-talet gjorde han sedan sin MBA på Handelshögskolan i Stockholm, som bland annat innehöll en termin på Wharton Business School i Philadelphia och deras internationella affärsprogram.

– Utbildningen, i synnerhet tiden på Wharton, gav ytterligare energi till tanken att jobba utomlands. Idag har jag tillbringat totalt cirka 10 år i London, New York och Sao Paulo.

Berätta om ditt nuvarande jobb.

– SEB har en lång tradition i Brasilien, vi har varit här sedan 1972. Hela idén med ett internationellt nätverk är att följa kunderna till marknader som är viktiga för dem.

– Brasilien är världens femte största land med drygt 200 miljoner invånare. Även om de senaste två åren varit svåra för landet, så är Brasilien världens nionde största ekonomi och en marknad i utveckling med stor potential för framtida tillväxt.

– Mitt jobb som chef för SEB här handlar därför om att representera hela banken, att vara en förlängning av de starka kundrelationer vi har i våra hemmamarknader, att erbjuda bankens alla tjänster, och att utveckla vad vi gör för att möta hur våra lokala kunders behov förändras.

– Jobbet är otroligt spännande, minst sagt varierande och en dag är aldrig den andra lik.

Hur kommer det sig att du flyttade till just Brasilien?

– Sommaren 2009 flyttade jag med familjen till USA för att bli chef för kontoret i New York. Efter dryga fem fantastiska år i den rollen var det dags att göra något annat, och då öppnade sig möjligheten att flytta vidare till Brasilien och Sao Paulo.

– Det var mycket som lockade med jobbet här, men framförallt ville jag jobba i en tillväxtekonomi. Den ökande betydelsen, både ekonomiskt och demografiskt, av tillväxt- och utvecklingsekonomier såsom Brasilien, Kina och Indien är slående. Jag ville uppleva det på nära håll, och tvekade aldrig inför möjligheten.

Vad skulle du säga krävs för att göra karriär i Brasilien?

– Brasilien är ett enormt stort land, med skiftande förutsättningar beroende på var du befinner dig. Sett till arbetslivet i Sao Paulo är det några aspekter du bör vara medveten om. Sao Paulo är en stor stad med cirka 12 miljoner invånare. Den liknas ofta vid latinamerikas New York och är landets finansiella och ekonomiska centrum.

– Sao Paulo är en internationell stad, med högt tempo och mycket ambition. Du ska trivas med det högt tempo, och vara beredd att jobba långa dagar.

– Sedan behöver du lära dig tillräckligt mycket portugisiska för att klara livet utanför jobbet. Vi talar engelska på kontoret, det fungerar i möten och som arbetsspråk i jobbet. Däremot talar mycket få engelska utanför kontoret, så då använder vi portugisiska.

– Kulturellt är det positivt att vara svensk här. Det finns starka band mellan Sverige och Brasilien, genom handel och på andra sätt, och det ger en positiv igenkännelse. Svensk industri är ju också etablerad här, i vissa fall sedan mer än 100 år tillbaka. Det finns drygt 200 svenska företag i Sao Paulo, som ofta beskrivs som en av Sveriges största industristäder.

– Affärskulturen i Brasilien är i hög grad relationsorienterad, och på så vis mer lik Sverige än USA. Det innebär att du måste ge dig tid att bygga långsiktiga relationer.

– Det skadar inte om du dessutom har en god portion tålamod. Trafiken är kaotisk och du räknar aldrig avstånd i kilometer, bara i tid. Jag bor knappt fem kilometer från kontoret, en sträcka som oftast tar en timma att köra.

Vad är ditt bästa råd till svenskar som skulle vilja bo och arbeta i Brasilien?

– Ta chansen om den ges! Det är ett bra land att bo och arbeta i. Människorna här är mycket välkomnande. Det märks tydligt att Brasilien är en utvecklingsekonomi. Dynamiskt, ibland lite kaotiskt, men roligt och oerhört lärorikt.

– Viktigast av allt är naturligtvis att se till att hela familjen trivs. Var ödmjuk och nyfiken. Ta dig tid att lära kanna brasilianska familjer, bygg nätverk, och delta socialt. Det är lätt att knyta kontakter, men du måste söka upp dem själv.

– Dessutom håller utbildning och sjukvård hög klass. Bra skolor här är riktigt bra i en internationell jämförelse, detsamma gäller sjukvården. Våra stora barn är utflugna men vår nioåring fick byta från en skola i Connecticut, till en amerikansk skola i Sao Paulo, och kvaliteten är absolut likvärdig med USA.

Vilka är de största skillnaderna mellan svenskt och brasilianskt arbetsliv?

– Det finns både likheter och skillnader. I stort upplever jag arbetslivet här som mer hierarkiskt än Sverige. Dynamik i organisationen och möten är i högre utsträckning styrt av hierarki än vad du som svensk är van vid. Jag skulle till och med säga att Brasilien är mer hierarkiskt än USA.

– Det är också mer emotionellt uttrycksfullt, vilket du märker inte minst i förhandlingar. Samtidigt finns en likhet med Sverige i att kulturen inte är särskilt konfliktsökande.

– Jag nämnde tidigare att du behöver ge dig tid att bygga relationer. Det gör också att det ibland tar lite längre tid att åstadkomma resultat. Din motpart kommer vilja lära känna dig, och traffas vid upprepade tillfällen före du kommer till affär.

– På SEB i Brasilien är det nog en kombination av både Sverige och Brasilien. Banken har sin unika kultur, och vissa gemensamma värderingar som styr hur vi fungerar, oavsett var i världen vi är etablerade. Sedan får vi naturligtvis anpassa det till vår lokala marknad för att vara effektiva där, och för att motivera och utveckla våra duktiga, lokalt anställda medarbetare.

Vilket har varit ditt bästa karriärbeslut så här långt?

– En stor organisation som SEB innehåller massor av möjligheter. Jag har haft olika roller i bankens företagsdivision, och jobbat en längre tid med SEB:s riskkapitalverksamhet. Jag har jobbat i fyra olika länder, varav tre som chef. Skulle nog säga att mitt bästa karriärbeslut har handlat om att prova olika roller inom banken.

Tror du att du kommer återvända till Sverige någon dag?

– Det gör jag säkert, men just nu det finns mycket kvar att göra här, säger Frederick Johansson.

Fakta

Namn: Frederick Johansson
Titel: Chef för SEB i Brasilien
Bakgrund: Efter gymnasiet och grundutbildning vid Karlskrona Örlogsskolor blev det militärtjänst som telegrafist, på 1:a ubåtsdivisionen i Hårsfjärden, Stockholm. Före dess sommarjobb på SEB, vilket senare ledde till anställning i banken.
Ålder: 50
Uppvuxen: i Kinna, en mindre ort på västkusten mellan Borås och Göteborg
Bor: i Sao Paulo, Brasilien, sedan september 2014
Familj: Hustru Katarina, tre barn
Intressen: Golf, motorcyklar och litteratur
Oanad talang: Har spelat mycket klassiskt piano

Platsannonser

Logga in