Annons

Annons

patrikhall_534.jpg

Året som gått har för Heimstaden och dess vd Patrik Hall präglats av starkt tillväxt och en renodling av fastighetsbeståndet mot bostadssegmentet.

Heimstaden expanderar i Danmark

Fastighetsbolaget Heimstaden fördubblade hyresintäkterna och driftnettot under 2017. Bland annat har bolaget växt snabbt i Danmark. “Expansionen har medfört att Heimstaden idag är ett av Danmarks största privata bostadsbolag”, kommenterar vd:n Patrik Hall.

Periodens hyresintäkter nästan fördubblades till 2 013 miljoner kronor under 2017, jämfört med 1 057 miljoner kronor året dessförinnan, visar bokslutet för 2017.

Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent, jämfört med 99,5 procent under 2016.

Driftnettot närapå fördubblades till totalt till 1 027 miljoner kronor under året som gått, jämfört med 530 miljoner kronor under 2016.

Annons

Annons

Finansnettot uppgick till -459 miljoner kronor under 2017, jämfört med -193 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökade till 515 miljoner kronor, jämfört med 368 miljoner kronor under 2016.

Fastighetsförvärven uppgick till 22,9 miljarder kronor under året, jämfört med 6,9 miljarder kronor under 2016. Avyttringarna under året uppgick till 1,15 miljarder kronor.

Årets resultat uppgick till 2 064 miljoner kronor, en liten minskning jämfört med 2 215 miljoner kronor året dessförinnan.

Resultatet efter skatt per stamaktie uppgick till 123 kr, jämfört med 134 kronor per aktie under 2016.

"Ett intensivt och händelserikt 2017 har lagts till handlingarna. Ett år präglat av stark tillväxt, renodling av befintligt fastighetsbestånd samt ett fortsatt fokus på effektiv och kundorienterad förvaltning. Jag är minst sagt stolt över alla medarbetares arbetsinsats och motivation som möjliggjort denna positiva utveckling av vårt nordiska bostadsbolag Heimstaden”, skriver Patrik Hall i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter:

”Heimstaden har fortsatt sin snabba expansion i Danmark, genom förvärv i Köpenhamnsregionen och i andra större orter som Århus och Odense. Vi har förvärvat moderna fastigheter med ägarlägenheter, ingått avtal om byggprojekt samt tillträtt äldre fastigheter med vacker arkitektur i centrala lägen. Expansionen har medfört att Heimstaden idag är ett av Danmarks största privata bostadsbolag. Vi har etablerat egen förvaltningsorganisation i Danmark genom förvärvet av Nordic Property Management (NPM). Genom denna organisation och våra nya kolleger och medarbetare, skapar vi ett fokus på de värderingar och kultur som utgör grunden till vår framgång”.

I vd-ordet berör också Patrik hall utvecklingen på den svenska, danska och norska bostadsmarknaden mot slutet av året, där framförallt prisutvecklingen på den svenska marknaden stått i fokus på senare tid.

“Vi har under slutet av 2017 och i början av 2018 sett priskorrigeringar på 10-15 procent i Stockholm och en kraftigt avstannande försäljning. Danska bostadspriser har däremot fortsatt att utvecklas positivt. En stark försäljningstakt och framtida prognoser pekar dessutom på en stabil uppåtgående trend. Norska bostadspriser verkar i starten av 2018 ha bottnat ur efter cirka 9 månaders fallande priser. Att verka som ett nordiskt bostadsbolag, fånga möjligheter där de uppstår och undvika onödiga risker i andra delmarknader, har sina klara fördelar. Dessa fördelar skall Heimstaden fortsätta använda sig av."

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons