Fastigheter

Heimstaden bostad etablerar verksamhet i Norge

Samarbetet mellan Heimstaden och Alecta stärks samtidigt som det gemensamägda Heimstaden Bostad etableras i Norge. Transaktionsvolymen uppgår till 29,8 miljarder kronor.

Publicerad 2017-06-27

Heimstaden AB meddelar i dag att samarbetat med Alecta utökas genom det gemensamägda bolaget Heimstaden Bostad AB som nu etableras i Norge genom att överta systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter.

Heimstaden Bostad AB förvärvar Heimstaden AB:s fastighetsbestånd i Köpenhamn som uppgår till 5,4 miljarder kronor, ett pågående byggprojekt i Örestaden Köpenhamn där projektvärdet uppgår till 1,2 miljarder kronor, ett svenskt fastighetsbestånd med ett sammanlagt fastighetsvärde om 3,5 miljarder kronor. 

Heimstaden Bostad AB förvärvar även Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholm där fastighetsvärdet uppgår till 2,2 miljarder kronor

Heimstaden Bostad förvärvar totalt 50 procent av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter där fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,4 miljarder kronor.

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om cirka 3,8 procent och preliminär köpeskilling uppgår till cirka 5,8 miljarder kronor, enligt pressmeddelandet.

Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner, kontant samt kvittnigsemission, av aktier, stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd utdelning.

I samband med transaktionen genomförs även en full återbetalning genom del av smissionslikviden av aktier av de aktieägarlån ägarna gett Hemstaden Bostad, enligt pressmeddelandet.

Tillträde beräknas ske under inledningen av fjärde kvartalet 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning i Danmark samt i Norge.

-  Samarbetet mellan ägarna i Heimstaden Bostad (Alecta, Ericsson och  Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB) har fungerat på ett utmärkt sätt. Ägarna tar nu nästa steg i det fördjupade samarbetet och skapar en unik nordisk bostadsportfölj i tillväxtområden med bostadsbrist samt med tydligt verksamhetsfokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete samt kompletterat med nyproduktion, säger Patrik Hall, vd Heimstaden AB.  Alectas professionella medarbetare, risktänkande, analytiska förmåga och långsiktiga inställning skapar en god dynamik i vårt gemensamma arbete och är en garanti för fortsatt framgång, fortsätter han.

- Vi är mycket nöjda med hur Heimstaden Bostad har utvecklats och hur våra kunders tillgångar förvaltas där. Fastigheter i bland annat Köpenhamn, Oslo och Stockholm ger Heimstaden Bostad en unik position på marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete och  hur det bidrar till att trygga våra kunders pensioner, säger Fredrik Palm, Head of Real Estate på Alecta.

Efter genomförda förvärv uppgår Hemstaden Bostads sammanlagda fastighetsvärde till 43,7 miljarder kronor.

Hemstaden AB förvärvar dessutom resterande 50 procent av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter för 3,6 miljarder kronor. Även detta tillträde beräknas till det fjärde kvartalet. Heimstaden ABs förvärv från Fredensborg Eiendomsselskap finansieras genom bankfinansiering samt genom nyemission av stamaktier. 

Heimstaden bostad ägs av Hemstaden Investment, 65 procent, Alecta Pensionsförsäkring, 29,51 procent, Ericssons pensionsstiftelse, 3,90 procent och Sandvik Pensionsstiftelse 1,34 procent. (Av stamaktierna)

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in