Annons

Annons

Hedgefonden IPM får ny vd från Barclays Bank

Arne Hassel, som kommer närmast från Barclays bank som investeringschef (CIO), blir ny vd för hedgefonden IPM. Samtidigt lämnar Johan Nordenfalk sin styrelsepost och Catella AB:s vd och koncernchef Knut Pedersen tar över.

Arne Hassel har utsetts till ny vd för hedgefonden Informed Portfolio Management, IPM, som förvaltar 5,7 miljarder dollar, motsvarande 53 miljarder kronor.

Han kommer närmast från Barclays Bank där han var investeringschef, CIO, för Barclays Investment Solutions. Innan dess var Arne Hassel investeringschef på Coutts Private Bank, med har även haft chefspositioner på Storbritanniens största pensionsfond samt som fondchef på Goldman Sachs.

Arne Hassel börjar på tjänsten i början av juli. IPM:s nuvarande vd Lars Ericsson stannar kvar i bolagets rådgivningsgrupp.

Annons

Annons

Redan i mars meddelade Catella att bolagets operativa chef Johan Nordenfalk lämnar sin anställning för engagemang utanför bolaget. Bland hans uppdrag fanns i styrelseplats i hedgefonden Informed Portfolio Management, IPM, där Catellas ägande uppgår till 60,6 procent.

I dagarna har det inkommit en anmälan till Bolagsverket om en ändring av styrelsen i hedgefonden; Johan Nordenfalk lämnar styrelsen och Catella AB:s vd och koncernchef Knut Pedersen tar över styrelseplatsen.

För drygt en månad sedan meddelade fonden att man har beslutat att fokusera på flaggskeppsprodukten Systematic Macro och därmed avveckla produkten Systematic Equity då marknaden för aktiestretegin endast gett ett marginellt bidrag till verksamheten.

Förvaltat kapital i Systematic Equity uppgick till 28 miljarder kronor i slutet av mars 2019. I Systematic Macro var det cirka 50 miljarder kronor den sista mars 2019.

”Aktiestrategin har främst varit värdebaserad, ett område som inte har utvecklats väl under en period då inflöden till passiva förvaltningsstrategier har fortsatt allokera kapital till redan dyra aktier. Hårt pressade avgifter färgat av de i marknaden närliggande helt passivt förvaltade strategierna har även lett till att produkten nu bara representerar en mycket liten del av Systematic Funds intäkter och resultat”, framgick det av pressmeddelandet.

– Systematic Equity har tagit resurser i anspråk utan att bidra mer än marginellt till de fasta intäkterna. Eftersom vi inte inom en nära framtid ser att efterfrågan kommer att öka, anser vi att det ligger i både kunders och verksamhetens intresse att vi fokuserar på vår mer framgångsrika och lönsamma kärnprodukt, Systematic Macro. Vi kommer parallellt med detta fortsatt att utvärdera andra mer konkurrenskraftiga strategier som framtida tänkbara komplement, sade den tidigare vd:n Lars Ericsson.

Hedgefonden har kontor i Stockholm, London och New York.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons