Fonder

Hedgefonden IPM får ny vd från Barclays Bank

Arne Hassel, som kommer närmast från Barclays bank som investeringschef (CIO), blir ny vd för hedgefonden IPM. Samtidigt lämnar Johan Nordenfalk sin styrelsepost och Catella AB:s vd och koncernchef Knut Pedersen tar över.

Publicerad 2019-06-25

Arne Hassel har utsetts till ny vd för hedgefonden Informed Portfolio Management, IPM, som förvaltar 5,7 miljarder dollar, motsvarande 53 miljarder kronor.

Han kommer närmast från Barclays Bank där han var investeringschef, CIO, för Barclays Investment Solutions. Innan dess var Arne Hassel investeringschef på Coutts Private Bank, med har även haft chefspositioner på Storbritanniens största pensionsfond samt som fondchef på Goldman Sachs.

Arne Hassel börjar på tjänsten i början av juli. IPM:s nuvarande vd Lars Ericsson stannar kvar i bolagets rådgivningsgrupp.

Redan i mars meddelade Catella att bolagets operativa chef Johan Nordenfalk lämnar sin anställning för engagemang utanför bolaget. Bland hans uppdrag fanns i styrelseplats i hedgefonden Informed Portfolio Management, IPM, där Catellas ägande uppgår till 60,6 procent.

I dagarna har det inkommit en anmälan till Bolagsverket om en ändring av styrelsen i hedgefonden; Johan Nordenfalk lämnar styrelsen och Catella AB:s vd och koncernchef Knut Pedersen tar över styrelseplatsen.

För drygt en månad sedan meddelade fonden att man har beslutat att fokusera på flaggskeppsprodukten Systematic Macro och därmed avveckla produkten Systematic Equity då marknaden för aktiestretegin endast gett ett marginellt bidrag till verksamheten.

Förvaltat kapital i Systematic Equity uppgick till 28 miljarder kronor i slutet av mars 2019. I Systematic Macro var det cirka 50 miljarder kronor den sista mars 2019.

”Aktiestrategin har främst varit värdebaserad, ett område som inte har utvecklats väl under en period då inflöden till passiva förvaltningsstrategier har fortsatt allokera kapital till redan dyra aktier. Hårt pressade avgifter färgat av de i marknaden närliggande helt passivt förvaltade strategierna har även lett till att produkten nu bara representerar en mycket liten del av Systematic Funds intäkter och resultat”, framgick det av pressmeddelandet.

– Systematic Equity har tagit resurser i anspråk utan att bidra mer än marginellt till de fasta intäkterna. Eftersom vi inte inom en nära framtid ser att efterfrågan kommer att öka, anser vi att det ligger i både kunders och verksamhetens intresse att vi fokuserar på vår mer framgångsrika och lönsamma kärnprodukt, Systematic Macro. Vi kommer parallellt med detta fortsatt att utvärdera andra mer konkurrenskraftiga strategier som framtida tänkbara komplement, sade den tidigare vd:n Lars Ericsson.

Hedgefonden har kontor i Stockholm, London och New York.

Platsannonser