Fastigheter

Heba tar sikte på 20 miljarder i fastighetsvärde

Fastighetsbolaget Heba redovisar ett förvaltningsresultat för första halvåret på  90,3 miljoner kronor, en ökning 1,7  procent.

Publicerad 2020-08-06

Den totala investeringen för perioden motsvarar 419,9 miljoner kronor. Per utgång av perioden har fastighetsbeståndet ett värde om 10 490,7 miljoner kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande.

  • Hyresintäkterna uppgick till 193,5 (198,7) miljoner kronor
  • Driftsöverskottet uppgick till 133,3 (130,5) miljoner
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 90,3 (88,8) miljoner kronor
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 36,2 (122,6) miljoner kronor   
  • Periodens resultat uppgick till 72,8 (206,0) miljoner kronor, vilket motsvarar 0,88 (2,50) kr per aktie
  • Substansvärde (NAV) uppgick till 82,21 (74,88) kronor per aktie vilket motsvarar en ökning med 9,8 procent.

– Om marknaden fortsätter att ha samma genomsnittliga värdetillväxt som de senaste 15 åren kommer vi att kunna passera ett fastighetsvärde på över 20 miljarder kronor 2025, säger Hebas vd Patrik Emanuelsson i en skriftlig kommentar.

Platsannonser