Annons

Annons

Heba ökar förvaltningsresultatet

Hebas förvaltningsresultat ökade med 14 procent under det första halvåret, vilket huvudsakligen beror på ökade hyresintäkter.

I dag presenterar fastighetsbolaget Heba rapporten för det första halvåret 2017. Av rapporten framgår det att Hebas förvaltningsresultat för det första halvåret 2017 uppgick till 64,3 miljoner kronor, vilket var en ökning med 14 procent jämfört med fjolårets 56,3 procent. Vd Lennart Karlsson förklarar ökningen med ökade hyresintäkter vilka uppgick till 160,5 miljoner kronor jämfört med 143,4 miljoner kronor året innan. Han spår dessutom att intäktsökningarna bedöms fortsätta även under andra halvåret 2017.

Under september tillträder Heba en nyproducerad bostadsfstighet med 184 lägenheter och 1.600 kvadratmeter lokaler som fullt uthyrt inbringar en årshyra om cirka 27 miljoner kronor. Två fastigheter som genomför renopvering är färdigställda under andra halvåret 2017.

Det sammanlagda marknadsvärdet på bolagets fastigheter har ökat jämfört med samma period i fjol från cirka 6.952 miljoner kronor till 7.829 miljoner kronor.

Annons

Annons

Periodens resultat uppgick till 155,7 miljoner kronor, jämfört med 111,2 miljoner kronor samma period i fjol. detta motsvarar 3,77 kronor per aktie jämfört med 2,69 kronor per aktie.

Värdeförändring fastigheter exklusive investeringar uppgick under det första halvåret 2017 till 125,2 miljoner kronor vilket kan jämföras med 67,3 miljoner kronor samma period i fjol.

Detta är Lennart Karlssons sista delårsrapport då han lämnar sitt vd-updrag den första oktober. Ny vd blir Patrik Emanuelsson som tillträder den andra oktober.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons