Annons

Annons

Heba fortsätter växa

Fastighetsbolaget Heba redovisar ett förvaltningsresultat som ökar med 14 procent och fortsätter att växa, visar bokslutet för 2017. “Vi ser med tillförsikt fram emot Hebas utveckling under 2018”, kommenterar vd:n Patrik Emanuelsson.

Under året har 184 hyresrätter förvärvats i Huddinge samt ett äldreboende i Täby med totalt 62 lägenheter. Under 2018 färdigställs 155 ungdomsbostäder i Tullinge.

Hyresintäkterna uppgick till 334,8 miljoner kronor under 2017, jämfört med 295,4 miljoner kronor under 2016.

Driftsöverskottet uppgick till 214,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 181,6 miljoner kronor året dessförinnan.

Annons

Annons

Förvaltningsresultatet uppgick till 137,5 miljoner kronor, jämfört med 120,6 miljoner kronor under 2016, en ökning med 14 procent.

Periodens resultat uppgick till 367,9 miljoner kronor, jämfört med 372,5 miljoner kronor. Det motsvarar 8,91 kronor per aktie, jämfört med 9,02 kronor per aktie under 2016.

Substansvärdet ökade till 132,7 kronor per aktie, en ökning från 122 kronor per aktie året dessförinnan.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 1,80 kronor per aktie, en ökning med 20 öre per aktie från fjolårets utdelning på 1,60 kronor.

Under året har 184 hyresrätter förvärvats i Huddinge samt ett äldreboende i Täby med totalt 62 lägenheter. Under 2018 färdigställs 155 ungdomsbostäder i Tullinge.

“Hebas mål är att skapa aktieägarvärde genom att växa i Stockholmsområdet med god lönsamhet. De senaste årens investeringar börjar nu ge effekt genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet. Vi ser en positiv resultatutveckling även kommande året. Hebas förvaltningsorganisation är mycket effektiv, med stabila och fina nyckeltal i driften. Med starka finanser, pågående projektportfölj och en marknad som darrar, ser vi med tillförsikt fram emot Hebas utveckling under 2018”, skriver Patrik Emanuelsson i vd-kommentaren till sin andra kvartalsrapport och första bokslutsrapport för fastighetsbolaget.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons