Ekobrott

HD fastställer fängelsedom för tidigare advokat

Högsta domstolen väljer att inte meddela prövningstillstånd i bedrägerimålet där bland annat advokaten Thomas Lindwall dömts till fyra år och fyra månaders fängelse.

Publicerad 2019-05-27

Den före detta advokaten, numera juristen, Thomas Lindwall dömdes i Svea hovrätt, mot sitt nekande, till fyra år och fyra månaders fängelse samt sex års näringsförbud för fem punkter av grovt bedrägeri i slutet av december 2018. Nu fastställer Högsta domstolen, HD, domen genom att inte meddela prövningstillstånd.

”Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”, skriver domstolen i protokollet.

I målet finns tre åtalade som samtliga dömdes för flera grova bedrägeribrott som ska ha ägt rum mellan 2011 och 2012. En av männen som företräddes av Lennart Lefverström fick fängelse i 2 år och 4 månader. En annan som företräddes av Conny Cedermark dömdes i Svea hovrätt till tre år och sex månaders fängelse och Thomas Lindwall, som företräddes av Björn Hurtig, fick det hårdaste straffet av dem alla – fyra år och fyra månaders fängelse.

Conny Cedermark får ersättning för arbetet i Högsta domstolen om 31 050 kronor. Lennart Lefverström får 6 037 kronor i ersättning och Björn Hurtig får 20 700 kronor i ersättning av staten.

Enligt åklagaren och Svea Hovrätt ska de tilltalade ha vilselett leasinggivare (finansiärer som exempelvis Ikano Bank) genom att presentera en köp/leasingaffär som en riktig sådan och gett sken av att maskiner ska levereras till en leasingtagare i Sverige (Dingelvik och HGL Supply) trots att så inte var fallet. Genom att presentera leveransgodkännande och en osann faktura samt att ljuga om leveransen om maskinerna har leasingbolagen ingått leasingavtal och en köpesumma för maskinerna har betalats till leverantören eller gärningsmännen, menar domstolen och åklagaren.

Av Svea Hovrätts dom framgick att leveranserna av maskinerna aldrig ägde rum. Domstolen ansåg att det därför var styrkt att leasingavtalen är osanna i den mening att de inte motsvarar några verkliga affärshändelser. Hovrätten skrev att det är uppenbart att ingen leasinggivare hade ingått avtal om de känt till att leasingobjektet funnits i Kina och inte skulle användas i Sverige.

Efter tingsrättens fällande dom uteslöts Thomas Lindwall från Advokatsamfundet, ett beslut han överklagade men förlorade i Högsta domstolen.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av näringslivets hjärta; profilerna, pengarna och politiken.

Logga in