FinansNyhet

Här sticker Sverige ut – minsta osäkerheten i Europa

Publicerad

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer samt jämföra med utvecklingen i övriga Europa. 

Realtid.se

Under hösten var finanscheferna oroade för en ”andra våg” av covid-19 och vilka effekter den i så fall skulle få. Trots både en andra och en tredje våg har inträffat sedan dess är de svenska storföretagen positiva inför den närmaste framtiden. Det framgår av CFO Survey av SEB och Deloitte.

– Vi ser en minskning för första gången på de senaste fem undersökningarna, och den är dessutom rejäl med en nettobalans om 8 procent jämfört med 42 procent hösten 2020. Sverige sticker ut i Europa med den tredje lägsta osäkerheten av samtliga 18 länder i undersökningen, säger Robert Bergström, Partner på Deloitte i en presskommentar.

Ur ett branschperspektiv är det tydligt att tillverkningsindustrin och bygg, som varit minst påverkade av pandemin, även är mest optimistiska om affärsmöjligheterna framöver. 

Annons

Brist på kvalificerad personal har åter klivit upp på finanschefernas agenda – i tydlig motsats till undersökningarna under 2020.

Finanscheferna signalerar ett uppdämt behov av M&A-aktiviteter efter pandemin och 64 procent av finanscheferna svarar att de förväntar sig öka nivån av företagsförvärv- och försäljningar under de kommande tolv månaderna. Så hög nivå har inte setts i tidigare undersökningar.

Vårens undersökning belyser till i vilken mån distansarbete kommer att fortsätta efter pandemin, samt pandemins påverkan på globala leveranskedjor. 

Annons

– Är ”arbeta hemma trenden” här för att stanna, och hur kan arbetsgivarna organisera en decentraliserad arbetsstyrka? När vi frågar finanscheferna blir svaret, möjligen lite förvånande, att förändringarna kanske inte blir lika stora som många tror eller hoppas på, säger Marcus Widén, Ekonom på SEB i en skriftlig kommentar.

 

Om CFO Survey

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 18 andra europeiska länder. 

Annons