FinansNyhet

Här är Skånes största privata markägare

Publicerad

Och de flesta är adliga.

Realtid.se

De hundra största markägarna äger en fjärdedel av Skåne. Hälften av dem är adliga.

Förra året fick de 100 största markägarna 118 miljoner kronor i stöd från Jordbruksverket, uppger Sydsvenskan. Totalt fick Skånes lantbrukare 1,7 miljarder kronor i stöd från Jordbruksverket 2008.

Här är listan med de 50 största enskilda ägarna, enligt Sydsvenskan:

1. Carl Piper. Högestad Christinehof Fideikommiss AB. 10.400 hektar.
Carl Piper är den störste private markägaren i Skåne. Hans markinnehav i Ystadstrakten motsvarar 1 procent av all mark i Skåne.

Annons

2.
Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. 9.300 hektar. Äger Trolle-Ljungby utanför Kristianstad.

3. Släkten Wendt. 5.500 hektar. Gustafsborgs säteri. Tysken Wilhelm Wendt grundade Perstorps AB 1881. Äger skogsmark i norra Skåne.

4. Carl Trolle-Bonde. 5.000 hektar. Äger Trolleholm utanför Svalöv.

Annons

5. Henrik Tham. 4.650 hektar. Henrik Tham äger skogs- och jordbruksmarken på Häckeberga utanför Lund, brodern Wilhelm Tham äger slottet.

6. Thure Gabriel Gyllenkrok. 3900 hektar. Äger Björnstorps och Svenstorps fideikommiss utanför Lund.

7. George Bergengren. 3.900 hektar. Äger godset Pugerup utanför Höör och köpte sommaren 2009 Rydsgårds gods utanför Ystad.

Annons

8. John Murray. Råbelöfs fideikommiss AB. 3.800 hektar.

9. Hans Ramels dödsbo. 3.600 hektar. Övedskloster i Sjöbo. Hans Ramel avled sommaren 2009.

10. Carl-Georg Stjernswärds bolag AB Wittskövle. 3.000 hektar. Carl-Georg Stjernswärd bor på slottet i Vittskövle utanför Kristianstad.

11. Wathier Hamilton. Barsebäcks fideikommiss AB. 2.950 hektar. Greve Wathier Hamilton äger Barsebäck.

12. Peder Thott. 2.950 hektar. Äger Skabersjö gods i Svedala.

13. Tycho och Fredrik Wachtmeister. 2.750 hektar. De båda bröderna äger mark tillsammans i Svalöv.

14. Carl-Gustaf Wachtmeister. 2.700 hektar. Äger Vanås utanför Kristianstad.

15. Sten Carlsson Gyllenstierna. 2.650 hektar. Äger godset Bjärsgård som ligger i Klippan.

16. Niclas Palmstierna. 2.400 hektar. Hans far Jacob Palmstierna bor på Maltesholm utanför Kristianstad.

17. Erik Stiernswärd. 2.300 hektar. Äger Sövdeborgs gods i Sjöbo.

18. Dick von Blixen Finecke. 2.200 hektar. Äger Näsbyholms fideikommiss utanför Skurup.

19. Fritz Rosenörn-Lehn. 2.150 hektar. Äger Rössjöholms gods utanför Ängelholm.

20. Peder och Frederik Treschow. 2.100 hektar. Karsholms gods utanför Kristianstad.

21. Rune Andersson. 2.100 hektar. Mellby Gård Jordbruks AB med jordbruksmark i Hässleholm.

22. Knut Gyllenstierna. 2.050 hektar. Äger mark i Bjärsgård, Klippan.

23. Ulf Trolle. 2.050 hektar. Trollenäs gods utanför Eslöv.

24. Jacob Lövenskiold. 1.950 hektar. Äger Borrestad gods utanför Kristianstad.

25. Rudolf Tornerhjelm. 1.950 hektar. Äger godset Wrams Gunnarstorp i Bjuv.

26. Carl-Axel Wachtmeister. 1.800 hektar. Äger mark på Vanås utanför Kristianstad. Pappa till Carl-Gustaf Wachtmeister.

27. Gustaf Tornérhjelm. 1.700 hektar. Äger Gedsholms gods i Ekeby.

28. Caroline, Madeleine och Theodor Ankarcrona. 1.650 hektar. Äger Boserups gods i Bjuv.

29. Gustaf Trolle. 1.450 hektar. Äger Kulla Gunnarstorp utanför Helsingborg.

30. Fritz Piper. 1.400 hektar. Äger Krageholms gods utanför Ystad.

31. Eva Ramel. 1.350 hektar. Äger delar av Börringekloster i Svedala.

32. Birgitta och Patrick Goumaz. 1.250 hektar.

33. Hans Bergengren. 1.150 hektar. Äger Hjularöds gods utanför Eslöv.

34. Claes Piper. 1.100 hektar. Äger godset Bellinga utanför Ystad.

35. Magnus Ericsson och Eva Ramel. 1.050 hektar. Ericssons Börringe kloster AB äger mark som tidigare ingått i fideikommisset Börringekloster.

36. Peder Janson. 1.050 hektar. Äger Elsagården i Sjöbo.

37. Ulla Åberg. 950 hektar. Fastighetsägaren Ulla Åberg äger mark både i Malmö och Hässleholm.

38. Henrik Wachtmeister. 950 hektar. Äger Knutstorp utanför Svalöv.

39. Fredrik Janson. 950 hektar. Äger Ågerup säteri i Sjöbo. Bror till Peder Janson som äger intilliggande Elsagården.

40. Familjen Ramel godsförvaltning AB. 950 hektar. Bolaget äger Viderups gods utanför Eslöv, där Gustaf Ramel är vd.

41. Johan och Inger Barnekow. 900 hektar. Äger Sinclairsholm säteri utanför Hässleholm.

42. Haqvin Stiernblad. 900 hektar. Äger via Stora Markie gods AB i Anderslöv utanför Trelleborg.

43. Claus von Lantingshausen Wachtmeister. 900 hektar. Äger Axelvold säteri utanför Svalöv.

44. Hugo Berch. 900 hektar. Äger Össjö gods utanför Ängelholm.

45. Gustav Hagemann von Levachoff. 900 hektar. Äger godset Ruuthsbo utanför Ystad.

46. Carl Johan von Schwerin. 850 hektar. Äger Skarhults gods utanför Eslöv.

47. Mikael Wehtje. 850 hektar. Äger Ellinge gård i Eslöv.

48. Carl Bennet. 800 hektar. Äger Dragesholms gods i Stenestad, Svalöv.

49. Charlotte Hamilton. 800 hektar. Äger Torreberga gård i Staffanstorp.

50. Magnus och Tomas von Geijer. 750 hektar. Äger tillsammans godset Rögle i Helsingborg.

Sammanställning: Realtid.se. Källa: Sydsvenskan och Lantmäteriets fastighetsregister. Statliga, institutionella och kommunägda fastigheter uteslutna här.

Fotnot: I denna sammanställning har det förekommit ett fel. Fel bild på Peder Treschow har publicerats. För detta ber Realtid.se om ursäkt.

Annons