Karriär & ledarskapNyhet

Här är Selins och Arwidssons favoritstyrelse

Hoist Finance, Per Arwidsson, Erik SelinHoist Finance, Per Arwidsson, Erik Selin
Per Arwidsson äger 15,7 procent i Hoist Finance och fastighetsprofilen Erik Selin 14 procent.
Publicerad
Uppdaterad

Fd Intrum-vd:n Lars Wollung är Per Arwidssons och Erik Selins kandidat till ordförandeposten i Hoists nya styrelse. Här är alla övriga kandidater.

Realtid.se

Arwidsro Investment, Fastighets AB Arwidsro, Per Arwidsson och Erik Selin Fastigheter som tillsammans innehar mer än 10 procent av aktierna och rösterna i Hoist Finance begärde i slutet av förra veckan att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att man vill byta ut i princip hela styrelsen, endast en ledamot får fortsatt förtroende och det är Peter Zonabend, vilket Realtid kunde berätta om redan på måndagen.

Tilltaget fick Swedbank Robur att lämna styrelsen.

– Hanteringen av valberedningsarbetet i detta fall ligger väldigt långt ifrån hur vi tycker att ett valberedningsarbete ska bedrivas. Vi kan bara konstatera att huvudägarna har valt att runda den valberedning som årsstämman utsett för att istället driva en helt egen process som vi inte känt till och lägga ett eget förslag. Därför lämnar vi valberedningen, sa Swedbank Roburs utsedda ledamot i valberedningen i Hoist Finance och styrelseordförande i Swedbank Robur Fonder AB, till Realtid i söndags.

Annons

– Vi är mycket förvånade över och tveksamma till huvudägarnas agerande. I våras tillträdde en i princip helt ny styrelse med stöd både från oss och från de båda huvudägarna. Då är det också rimligt att styrelsen får arbeta under hela mandatperioden. Nu är det upp till  huvudägarna att förklara varför det är viktigt att kalla till extrastämma bara några månader innan den ordinarie stämman, sa Joachim Spetz.

Minoritetsägarna föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och aktieägarna kallas nu till en extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lars Wollung

Annons

Minoritetsägarna föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om omval av Peter Zonabend samt nyval av Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Lars Wollung till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår Minoritetsägarna att den extra bolagsstämman beslutar om nyval av Lars Wollung till styrelsens ordförande.

Lars Wollung var tidigare ledamot i styrelsen, men lämnade sin styrelsepost förra sommaren för att, som konsult, stötta bolagets operativa insatser för att säkerställa en förbättrad lönsamhet. 

– Jag ser fram emot att bli mer engagerad i den dagliga verksamheten inom Hoist Finance. Jag är övertygad om att det finns betydande potential i bolaget och tror att jag kan bidra till att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt. Förhoppningsvis kan jag med min erfarenhet, inte minst från Intrum, skynda på verkställandet av vår strategi, sa Lars Wollung då.

Annons

Men nu vill ägarna alltså att han ska lämna konsultrollen och i stället ta över ordförandeklubban.

 Förslaget medför att Mattias Carlsson, Malin Eriksson, Helena Svancar, Per Anders Fasth, Henrik Käll, Niklas Johansson och Fredrik Backman utträder ur styrelsen. 

Per Arwidsson och Erik Selin har begärt att följande information om personerna som föreslås för nyval presenteras tillsammans med beslutsförslagen:

Bengt Edholm
Utbildning: Civilekonom vid Uppsala universitet. 
Aktuella uppdrag: Styrelseledamot för Collector samt ordförande för risk- och complianceutskottet. 
Erfarenhet: Head of Group Treasury på Handelsbanken, Head of Treasury på Stadshypotek, Bond Trader/Portfolio Manager på Nordea och Danske Bank. 
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget. 

Camilla Philipson Watz
Utbildning: Jurist vid Stockholms universitet. 
Aktuella uppdrag: Chief Legal Officer för Borgo (bolåneaktör). 
Erfarenhet: Legal Counsel på Nordnet Bank och Handelsbanken, Legal Counsellor på Finansinspektionen, Senior Legal Adviser på Post- och telestyrelsen och Legal Officer vid Regeringskansliet under två år. 
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget. 

Christopher Rees
Utbildning: Master of Science in Finance and Accounting vid London School of Economics. 
Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Econnext (investment company fokuserat på teknologi, Tyskland) och Seerave (investeringar i life science, UK) och strategisk rådgivare till Cogniteam (mjukvarulösning för autonoma robotar, Israel). 
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet inkluderar Nordea Bank – inklusive Group CFO and Head of Finance and Treasury och Deputy Head of Wholesale Banking and Head of Markets, Barclays Bank – inklusive Managing Director & Co-head of Debt Capital Markets and Risk Solutions Group for EMEA, Morgan Stanley – inklusive Executive Director & Head of European Liability Management and Restructuring, Merrill Lynch – inom Strategic Solutions Group. 
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget. 

Rickard Westlund
Utbildning: Civilekonom vid Örebro universitet. 
Aktuella uppdrag: Koncernchef för Ropo Capital (Fakturahanteringstjänster). 
Erfarenhet: CEO för Ludvig & Co, Regional Managing Director på Intrum, Head of Capital på Lindorff, vd för Aktiv Kapital Sverige, samt Swedbank i olika positioner, senast Chef Privat- & Företagsmarknad. 
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget. 

Lars Wollung
Utbildning: Civilingenjör vid KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Aktuella uppdrag: Senior advisor till EQT, styrelseordförande för RaySearch Laboratories (mjukvara, cancerbehandling) och Dignisia (mjukvara, konsumentkrediter), styrelseledamot i Bluestep Bank. 
Erfarenhet: Styrelseledamot och koncernchef för Intrum, koncernchef för Acando, konsult på McKinsey, styrelseledamot för Hoist Finance, Nordea, TF Bank, Tieto, Sigma och Connecta samt styrelseordförande för IFS. 
Eget och närståendes innehav av aktier och aktierelaterade instrument: 250 000 aktier. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare i bolaget. 

”Bedömningen är att marknaden för förfallna fordringar är långsiktigt attraktiv, och att Hoist Finance har goda möjligheter att bli en ledande aktör i Europa. Detta förutsätter ett omfattande och konkret förbättringsarbete. Därför föreslås en mindre styrelse under ledning av en ordförande som är engagerad på heltid, ” skriver Selin och Arwidsson som motivering till styrelseförändringen och lyfter särskilt fram att både Peter Zonabend och Lars Wollung har specifik erfarenhet från Hoist Finance styrelse. 

Minoritetsägarna föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp:

Styrelseordförande: 1 475 000 kronor. 

Styrelseledamot: 490 000 kronor vardera. 

Ordförande i risk- och revisionsutskottet: 200 000 kronor. 

Ledamot i risk- och revisionsutskottet: 125 000 kronor vardera. 

Ordförande i investeringsutskottet: 175 000 kronor. 

Ledamot i investeringsutskottet: 100 000 kronor vardera. 

Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor. 

Ledamot i ersättningsutskottet: 50 000 kronor vardera. 

Annons