Finans

Här är Riksgäldens ledarbanker

Riksgälden har utsett en grupp av banker för att sondera intresset och genomföra emissionen av statens gröna obligation på omkring 20 miljarder kronor. 

Uppdaterad 2020-07-14
Publicerad 2020-07-14

Riksgälden har utsett Barclays, Danske Bank, NatWest Markets, SEB och Swedbank till ledarbanker för emissionen. SEB är också strukturell rådgivare för den gröna obligationen.

Den gröna obligationen kommer att emitteras i kronor och under Riksgäldens program för Euro Medium Term Notes (EMTN). Den slutliga löptiden beslutas och kommuniceras i samband med annonseringen av villkoren för emissionen mot slutet av augusti.

– Efterfrågan verkar vara som störst på löptider mellan sju och tio år för den gröna obligationen. En löptid inom detta intervall passar även bra in i vår låneplan och förvaltningen av statsskulden i stort, säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden i en skriftlig kommentar.

Regeringen beslutade i juni om ramverket för statens gröna obligation och urvalet av utgifter i statsbudgeten som obligationen ska knytas till. Ramverket bedömdes som ”mörkt grönt” – den högsta nivån – av den externa granskaren Cicero. De pengar som lånas upp med den gröna obligationen ska knytas till utgifter som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Platsannonser