M&A

Här är rådgivarna i affären

Morgan Stanley och SEB finns med bland rådgivarna i Alfa Lavals uppköpserbjudande till Neles.

Uppdaterad 2020-07-13
Publicerad 2020-07-13

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken är finansiell rådgivare till Alfa Laval och arrangör i samband med uppköpserbjudandet. Avance Advokatbyrå Ab, Advokatfirman Vinge KB och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP är juridiska rådgivare till Alfa Laval.

Morgan Stanley & Co. International plc är finansiell rådgivare till Neles i samband med uppköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå Ab är Neles juridiska rådgivare.

Platsannonser