FinansNyhet

Här är partierna med minst erfarenhet av näringslivet

Riksdagen, SCBRiksdagen, SCB
Foto: TT
Publicerad

SCB har tittat på vilken typ av arbetslivserfarenhet våra folkvalda har med sig in i riksdagsarbetet. 

Realtid.se

I Sveriges riksdag sitter 349 folkvalda ledamöter som bland annat skapar ramverk och regler som påverkar Sveriges befolkning och samhällsstruktur.

SCB har i sin kartläggning delat upp arbetslivserfarenhet i två delar, från näringslivet respektive den offentliga sektorn, det vill säga inom stat, kommun eller region. 

Undersökningen visar att riksdagsledamöterna har jobbat nästan hälften så många år inom näringslivet, men mer än dubbelt så många år inom den offentliga sektorn, jämfört med befolkningen i övrigt. 

Annons

Många riksdagsledamöter har längre arbetslivserfarenhet från offentlig sektor, men merparten, 305 av 349, har också erfarenhet av att arbeta i näringslivet. Mest samlad arbetslivserfarenhet från näringslivet har Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas representanter, minst näringslivserfarenhet har Moderaternas och Vänsterpartiets ledamöter. Män i riksdagen har generellt mer erfarenhet av näringslivet än kvinnor.

Miljöpartiets och Centerns representanter har mest erfarenhet av att vara företagare, medan ledamöterna från Vänsterpartiet helt saknar denna erfarenhet. Män i riksdagen har marginellt något större koppling till företagande än sina kvinnliga kollegor.

En tid i näringslivet kan också vara kopplad till politiken. Det kan gälla verksamheter inom organisationer, till exempel fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Annons

Trots att detta totalt är en väldigt liten bransch som sysselsätter runt 60 000 personer per år så kommer en dryg fjärdedel av riksdagspolitikernas totala arbetslivserfarenhet inom näringslivet just härifrån, visar SCB:s kartläggning.

Det finns dock partipolitiska skillnader. Riksdagsledamöterna i Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Liberalerna har alla mer än en tredjedel av sin arbetslivserfarenhet från dessa intresseorganisationer, medan motsvarande andelar för Sverigedemokraterna och Miljöpartiet bara är drygt en åttondel respektive en sjundedel, enligt SCB.

Ledamöter från Moderaterna har, tillsammans med socialdemokratiska ledamöter, mest erfarenhet av att jobba i offentlig förvaltning, främst inom statsförvaltningen. Minst erfarenhet från den offentliga sektorn har Sverigedemokraterna. Kvinnorna i riksdagen har mer erfarenhet av den offentliga förvaltningen än män. Som helthet är också den offentliga sektorn kvinnodominerad.

Annons

Tabell: SCB

 

Källa: SCB

Annons