Juridik

Här är Mannheimer Swartlings nya delägare

Mannheimer Swartling valde nyligen in sex nya delägare. Realtid har talat med två av dem.

Miriam Istner-Byman
Uppdaterad 2019-11-29
Publicerad 2019-11-28

Den affärsjuridiska advokatbyrån Mannheimer Swartling har valt in följande sex nya delägare: Camilla Appelgren, Johan Berg, Anna Bryngelsson, Henrik Dock, Therese Jansson och Carl Johan Zimdahl. Realtid har pratat med två av de nya delägarna. 

Carl Johan Zimdahl har arbetat på byrån sedan februari 2010. Han arbetar huvudsakligen med regulatoriska frågor rörande finansiella verksamheter med särskilt fokus på alternativa investeringsfonder (riskkapital-, infrastruktur- och kreditfonder).

Carl Johan Zimdahl. Foto: Mannheimer Swartling.
Carl Johan Zimdahl.

Hur reagerade du på att ha blivit invald som delägare?
– Jag blev väldigt glad! Jag är för närvarande föräldraledig med min dotter och blev uppringd när familjen var på resande fot i Kapstaden.

Har det varit ett mål för dig att bli delägare?
– Det har aldrig varit ett självständigt mål i sig men eftersom jag tycker mitt jobb är kul har delägarskap varit ett naturligt delmål för att få fortsätta göra det jag gör. När man börjar på byrån är delägarskap så avlägset att man inte tänker på det men ju äldre man blir desto mer konkret blir det.

Har du någon förebild inom juristbranschen?
– Ingen direkt förebild, men mina närmaste chefer och kollegor har alltid varit stöttande.

Var befinner du dig om tio år?
– Yrkesmässigt är jag kvar på byrån och hoppas att vår verksamhetsgrupp har fortsatt sin starka tillväxt.

Henrik Dock började i byråns privata M&A-grupp i februari 2011. Han har efter det även jobbat en del med bank och finans samt fonder och investeringar, men fokuserar sedan några år tillbaka på M&A och struktureringar. 

Henrik Dock. Foto: Mannheimer Swartling.
Henrik Dock.

Hur reagerade du på att ha blivit delägare?
– Jag blev jätteglad! Invalet föregås av en rätt lång process innan så själva omröstningen kommer som tur är inte som någon överraskning. Men det blir ju ändå lite pirrigt när det väl är dags. Det känns fantastiskt kul och spännande att få vara med och utveckla byrån framöver.

Har det varit ett mål för dig?
– Det har gått lite fram och tillbaka under åren. Som sommarnotarie på byrån 2008 minns jag att det kändes som något inspirerande om än rätt avlägset. När jag började jobba som biträdande jurist var det i ärlighetens namn inget jag gick och tänkte på så mycket på under de första fem-sex åren, men sedan ett par år tillbaka har det definitivt varit ett fokus.

Henrik Dock har många förebilder inom branschen. Han nämner bland annat Adam Green, som är ordförande i M&A-gruppen och som “inspirerar dagligen i korridorerna”.

– Jag tror inte att jag har träffat någon som visar så mycket energi och entusiasm för jobbet som han. 

En annan person som han nämner är Natali Phalén som är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM).

– Natali driver IMM:s viktiga samhällsfrågor på ett utmärkt och inspirerande sätt.

Var befinner du dig om tio år?
– Förhoppningsvis i en delägargrupp som fortsatt att ta in ett antal nya delägare varje år, så att jag då inte är yngst längre. Mycket kommer såklart att vara annorlunda gällande arbetssätt och annat, men jag hoppas att stämningen är densamma som nu och att det kommer vara lika kul att gå till jobbet som det var i november 2019.

Processen att välja ut delägare är omfattande och pågår under drygt ett år fram till den dagen man väljs in som delägare, berättar managing partner (vd) Jan Dernestam. 

– Vi har tre delägarmöten per år då alla byråns delägare deltar och på det möte vi brukar ha i november har vi en omröstning om de kandidater som är uppe till prövning just det året, så alla byråns delägare är alltså med i beslutsproessen.

Vanligtvis har man arbetat på byrån mellan åtta och tio år innan man blir aktuell för delägarskap. Av alla som börjar ett visst år blir ungefär 10 procent delägare. 

Idag har Mannheimer Swartling 81 delägare varav 17 kvinnor, vilket motsvarar 21 procent. 

– Att öka andelen kvinnliga delägare är en av våra absolut mest prioriterade frågor. Förändringsarbetet tar tid men vi är på väg åt rätt håll, säger Jan Dernestam. 

Under åren 2009-2020 var 35 procent av de nya delägarna kvinnor, under 2018-2020 var det 43 procent och i år är det alltså 50 procent. 

– Vi går följaktligen åt rätt håll men vi får inte luta oss tillbaka för det utan detta är något vi måste fortsätta att arbeta stenhårt med varje dag.

 

Platsannonser