Pension

Här är de nya reglerna för tjänstepensionsföretag

Finansinspektionens styrelse har nu publicerat vilka föreskrifter och allmänna råd som ska gälla framöver för tjänstepensionsföretag.

Publicerad 2019-12-13

Föreskrifterna genomför delar av andra tjänstepensionsdirektivet. Dessutom görs vissa nationella tillägg i förhållande till direktivet.

De nya reglerna ska gälla för tjänstepensionsföretag och innehåller bestämmelser om hur företagen ska beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och riskkänsliga kapitalkrav. Dessutom finns bestämmelser om bland annat tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för företagsstyrning och investeringar, liksom om den information som företagen ska lämna till bland annat de försäkrade. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Dessutom beslutade FI:s styrelse även att meddela nya föreskrifter och allmänna råd om rapportering och redovisning samt om vissa ändringar i befintliga föreskrifter om information, eurokurs, förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens och tillsynsrapportering som gäller för försäkringsföretag.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Enigt Sak & Liv kommer regelverket till en början kommer att ha väldigt liten betydelse, eftersom det ännu inte finns ett enda företag som har ombildats till tjänstepensionsföretag. 

Sak & Liv skriver också att man utgå från att många aktörer avvaktar, med tanke på att regeringskansliet arbetar febrilt med att få fram omarbetningar av lagstiftningen med utgångspunkt från riksdagens tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med förslag på kompletterande lagstiftning på fyra punkter. De fyra punkterna gäller solvensregleringe, informationsgivningen, egenföretagares försäkringar och behandlingen av tilläggsförsäkringar. 

 

Platsannonser