Ekobrott

Här är de inblandade i Allrarättegången

Samtliga åtalspunkter föll i tingsrättens dom mot de sammanlagt 14 personer, företag och fonder som varit inblandade.

Uppdaterad 2020-01-31
Publicerad 2020-01-31

Personerna anges med de befattningar som de innehade i maj 2012. 

Alexander Ernstberger. Grundare och vd för Svensk Fondservice AB (SFS). Ägde hälften av aktierna i Supero AB, som i sin tur ägde en majoritet av aktierna i SFS.

David Persson. Grundare av SFS. Vice vd och försäljningschef hos SFS. Ägde hälften av aktierna i Supero AB, som i sin tur ägde en majoritet av aktierna i SFS.

Olle Marcusson. Vd för Oak Capital Group AB (Oak). Ägde en minoritetspost aktier i Oak.

Johan Bergsgård. Förvaltningschef vid SFS. Ägde en minoritetspost aktier i SFS.

Mattias Bengtsson. Ägare till Firstmile Asset Holding AB. Indirekt majoritetsägare i Oak. Påstås ha varit bulvan för Ewran Mersin.

Ewran Mersin. Verksam hos investmentbanken Crédit Agricole. Påstås ha ägt Firstmile Asset Holding med Mattias Bengtsson som bulvan.

Svensk Fondservice AB (SFS) Aktiebolag. Verksamt inom premiepensionsmarknaden. Ägdes till 80,79 procent av Supero AB. Har sedan år 2010 i kronologisk ordning haft firmanamnen Svensk Fondservice AB, Allra Asset Management AB och Allra Pension AB. Allra Pension AB har ingripit i rättegången sedan Pensionsmyndigheten underrättat bolaget om att yrkande om skadestånd kan komma att riktas mot det i egenskap av principal för Alexander Ernstberger och Supero.

Supero AB. Huvudägare till SFS. Ägdes till hälften vardera av S2 Invest AB och DPR Invest AB.

S2 Invest AB. Alexander Ernstbergers ägarbolag. Ägde hälften av aktierna i Supero. Har i kronologisk ordning haft firmanamnen Goldcup 7709 AB, A. Ernstberger Förvaltning AB och S2 Invest AB.

DPR Invest AB. David Perssons ägarbolag. Ägde hälften av aktierna i Supero. Har i kronologisk ordning haft firmanamnen Goldcup 7710 AB, D.P.R Förvaltning AB och DPR Invest AB.

Firstmile Asset Holding AB. Mattias Bengtssons ägarbolag. Ägde 28,45 procent av aktierna i Oak. Förvärvade under våren 2012 aktier i Supero AB.

Oak Capital Group AB. Värdepappersbolag. Mattias Bengtsson var majoritetsägare genom direkt och indirekt ägande. Olle Marcusson var VD för bolaget. Oak hade bildats på initiativ av investmentbanken Crédit Agricole för att sälja den bankens produkter.

Gustavia Davegårdh Fonder Aktiebolag. Fondbolag för SFS-fonderna.

SFS-fonderna. Investeringsfonderna Svensk Fondservice Balanserad, Svensk Fondservice Maximal och Svensk Fondservice Offensiv. Gustavia var fondbolag för fonderna.   

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in