Fonder

Här är bästa fonderna 2019

Utmärkelsen Årets Fonder 2019 utses bland de 1 800 fonder som finns på Fondmarknadens plattform och tilldelas de bästa fonderna inom tio kategorier. Här är alla vinnarna.

Uppdaterad 2020-01-22
Publicerad 2020-01-22

Utmärkelsen Årets Fonder 2019 utses bland de 1 800 fonder som finns på Fondmarknadens plattform och tilldelas de bästa fonderna inom tio kategorier, samt Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling.

Nordiska fondbolag ligger i topp 2019 och levererar såväl på sin hemmaplan som på de globala marknaderna.

– Det är en trend vi har sett under flera år och avspeglar sig i vinnarfonderna som nu koras, säger Mikael Tjäder, vd för Fondab som äger och driver Fondmarknaden i en skriftlig kommentar.

Han pekar också på att nordiska aktörer även leder arbetet inom hållbarhet och klimatsmarta investeringar genom utveckling med framgångsrika resultat under såväl 2019 som de senaste åren.

Genomgående inom samtliga kategorier är att fokus på små- och medelstora bolag har varit ett vinnande koncept, där innovation och teknik haft stor påverkan på avkastningen. Teknikektorn och fastighetsfonder har gått starkt under året och inom tillväxtmarknader dominerar de östeuropeiska marknaderna.

– Vi ser återigen hur nordiska fondbolag är starka och presterar toppresultat, både på sin hemmamarknad och globalt. Det är mycket glädjande att se våra nordiska aktörer konkurrera även utanför våra gränser, säger Mikael Tjäder.

Aktiv förvaltning har under året utklassat index och vinnarna inom samtliga kategorier på Fondmarknaden består enbart av aktivt förvaltade fonder. Aktiva förvaltare har kunnat ta stora allokerings- och placeringsbeslut och gynnats av en stark fastighets- och tekniksektor samtidigt som man kunnat parera tunga indexförlorare som exempelvis banksektorn, skriver bolaget. 

Enbart en fond har lyckats behålla vinnartiteln från 2018 och i ett år med en stark marknad så har det har varit jämt i striden om förstaplatsen. 

– Det visar tydligt hur fondbolag med innovativa och långsiktiga förvaltningsstrategier är framgångsrika över tid, även om de inte alltid syns mest i medierna, säger Mikael Tjäder.

Årets Fonder 2019 på Fondmarknaden.se
Årets Räntefond: Captor - Iris Bond
Årets Hedgefond: PriorNilsson – Idea
Årets Branschfond: OPM - Listed Private Equity
Årets Sverigefond: SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Årets Nordenfond: DNB - Grönt Norden
Årets Europafond: Fidelity - European Dynamic Growth Fund
Årets Nordamerikafond: Odin Fonder – USA
Årets Tillväxtmarknadsfond: Schroders - Emerging Europé
Årets Japanfond: Jupiter - Japan Select
Årets Globalfond: Odin Fonder – Global
Årets Nykomling: TIN Fonder - Core Ny Teknik
Årets Fond: SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Årets Fondbolag: Odin Fonder


Motiveringar
Årets Räntefond: Captor - Iris Bond
Många räntefonder har under året presterat fina resultat där främst nordiska företagsobligationer levererat goda avkastningssiffror. Med likviditets- och kreditrisker så har vi dock i år valt en fond som kan uppvisa motsvarande avkastning men med en alternativ inriktning. Årets vinnare är en aktivt förvaltat obligationsfond som främst investerar i räntederivat med positioner i svenska räntor och bostadsobligationer. 
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 3,40 procent, Standardavvikelse: 4,2 procent, Sharpekvot: 0,81

Årets Hedgefond: Prior Nilsson - Idea
Årets hedgefond är ett tydligt exempel på hur äkta aktiv förvaltning kan leverera avkastning under såväl stark som svag marknad. Vinnaren är en lång/kort specialfond med ett brett placeringsmandat i såväl aktier, derivat och obligationer. Under det mycket goda börsåret 2019 så fortsätter fonden att leverera riskjusterad avkastning i toppklass. 
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 11,57 procent, Standardavvikelse: 6,21 procent, Sharpekvot: 0,91

Årets Branschfond: OPM - Listed Private Equity
Branschfonder toppar vanligtvis listorna när åren avrundas och 2019 visade sig vara ett mycket starkt år inom bland annat fastighets- och tekniksektorn. Vinnaren av Årets Branschfond är dock en fond som placerar i globala bolag verksamma inom Private Equity. Fonden har till en lägre risk överpresterat index och levererar en utomordentlig riskjusterad avkastning inom en mycket intressant och växande nisch.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 17,80 procent, Standardavvikelse: 14,33 procent, Sharpekvot: 1,00

Årets Sverigefond:  SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
I denna konkurrensutsatta fondkategori har man som en av Sveriges storbanker med en koncentrerad portfölj lyckats identifiera högkvalitativa småbolag med starka marknadspositioner. Med en viss portion av chans och risk, förenat med en bred erfarenhet och starka siffror, har man genom åren levererat ett förvaltningsresultat värt att uppmärksamma.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 24,13 procent,  Standardavvikelse: 12,66 procent, Sharpekvot: 1,38

Årets Nordenfond: DNB - Grönt Norden
Årets vinnare inom kategorin Nordenfonder har legat i toppskiktet under flera år. Fonden placerar i samtliga nordens länder och präglas av en grön investeringsfilosofi med fokus på investeringar i bolag som har en positiv inverkan på vårt klimat. Strategin har visat sig vara mycket framgångsrik med en avkastning som slagit index under såväl 2019 som flera år tillbaka.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 14,57 procent Standardavvikelse: 10,88 procent, Sharpekvot: 0,96

Årets Europafond: Fidelity - European Dynamic Growth Fund
Vinnaren av Årets Europafond har under flera år överpresterat såväl index som sina konkurrenter inom kategorin. Med ett fokus på medelstora bolag och analys av strukturella tillväxtfaktorer har man under flera år lyckats leverera toppresultat. Vinnaren tar nu hem priset för andra året i rad.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 15,19 procent, Standardavvikelse: 11,28 procent, Sharpekvot: 1,21

Årets Nordamerikafond: Odin Fonder – USA
Som en av Nordens ledande fondförvaltare har man med en koncentrerad portfölj hittat fina värden på andra sidan Atlanten. Med en framgångsrik förvaltning av amerikanska bolag som tydligt särskiljer sig från index och andra konkurrerande fonder har man på ett värdeskapande och kompetent sätt bevisat sin ledande ställning inom denna kategori.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 18,92 procent, Standardavvikelse: 15,46 procent,  Sharpekvot: 1,25

Årets Tillväxtmarknadsfond: Schroders - Emerging Europe
Till årets vinnare inom Tillväxtmarknader har vi valt en fond som investerar med ett brett mandat mot flera länder och marknader. Vinnaren är en fond med ett internationellt team med lokal expertis som investerar i de europeiska tillväxtekonomierna.  Med ett starkt risk- och hållbarhetsfokus har fonden presterat utomordentlig avkastning inom ett mycket spännande segment.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 12,62 procent, Standardavvikelse: 12,52 procent, Sharpekvot: 0,83

Årets Japanfond: Jupiter - Japan Select
I en fondkategori som har haft svårt att skapa överavkastning så ser vi till skillnad från föregående år hur aktiv förvaltning lönat sig under 2019. Fonden har levererat goda förvaltningsresultat och särskiljer sig tydligt från sina konkurrenter. I en koncentrerad portfölj har man framgångsrikt dragit nytta av möjligheterna inom små- och medelstora tillväxtföretag i Japan.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 9,88 procent,  Standardavvikelse: 10,83 procent,  Sharpekvot: 0,87

Årets Globalfond: Odin Fonder – Global
Trots en klar nordisk förankring har man visat att man på ett framgångsrikt sätt kan ta del av värdeskapandet som sker över hela världen. Med en tydlig geografisk och branschmässig variation i fonden har man levererat goda förvaltningsresultat samtidigt som man skickligt parerat den övergripande oron i marknaden.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 16,58 %,  Standardavvikelse: 14,19 %,  Sharpekvot: 1,08

Årets Nykomling: TIN Fonder - Core Ny Teknik
Med innovation, småbolag och Norden som drivkraft har denna förvaltarduo skapat ett kreativt hantverk med fokus på teknik och hälsa. Med bred erfarenhet och skicklighet i ryggen har man gått från idé till fondbolag med goda förutsättningar att i framtiden kunna bidra till att stärka det nordiska ekosystemet för innovativa bolag.
Avkastning 2019:
30,74 %

Årets Fond: SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Årets fond står ut som den klara vinnaren i sin fondkategori och är ett exempel på aktiv förvaltning när den är som bäst. Fonden har identifierat högkvalitativa småbolag och levererar enastående förvaltningsresultat. Som en av Sveriges storbanker kan man stolt, med denna fond, visa på att en gnutta Sverige och småbolag hör hemma i varje portfölj.
Teknisk data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 24,13 procent,  Standardavvikelse: 12,66 procent,  Sharpekvot: 1,38

Årets Fondbolag: Odin Fonder
Fondbolaget har uppmärksammats i flera fondkategorier under året och uppvisar en helhet och bredd som sträcker sig långt från Nordens gränser. Med starka investeringsbeslut, ett gott omdöme och relevant kunskap har förvaltningsteamet tillsammans bevisat att man är en global aktör att räkna med.

Platsannonser