Finans Nyhet

Hans Thulins skuldberg växer

Publicerad

Finansmannen nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Den segslitna tvisten mellan Hans Thulin och VF Finans, dotterbolag till Svensk Exportkredit, har lagts till handlingarna av Högsta domstolen.

HD beslöt i förra veckan att neka Hans Thulin prövningstillstånd. Därmed fastställs Svea hovrätts dom från 2010.

Hans Thulins juridiska ombud Michael Mohammar har inga kommentarer efter domen.

Annons

VF Finans riktar mångmiljonkrav mot Hans Thulin. Kraven går tillbaka till tidigt 1990-tal.

Enligt hovrättsdomen uppgår fordran till drygt 50 miljoner kronor men med räntor har beloppet mångdubblats.

Enligt kronofogden är Hans Thulins aktuella skuld till VF Finans totalt 170,6 miljoner kronor.

Annons

En utredning av utmätningsbara tillgångar gjordes i maj i år men utan framgång.

Hans Thulin är sedan 1989 skriven utomlands.

Annons