Konjunktur

Handelsnettot 13,2 miljarder kronor i februari

Varuexporten uppgick under februari 2020 till 127,0 miljarder kronor och varuimporten till 113,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 13,2 miljarder kronor.

Camilla Jonsson
Publicerad 2020-03-26

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 13,2 miljarder kronor under februari 2020 enligt preliminära beräkningar. För februari 2019 var det ett överskott på 4,7 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Varuexportens värde under februari uppgick till 127,0 miljarder kronor och varuimporten till 113,8 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 4 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 3 procent jämfört med februari 2019.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 22,3 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 9,1 miljarder. Storbritannien är fr.o.m. februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 9,4 miljarder kronor för februari, och ett överskott på 7,7 miljarder kronor för januari. För december var motsvarande värde ett överskott på 5,5 miljarder kronor.

Handelsnettot för december 2019 – februari 2020 visade ett överskott på 22,4 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten ökat med 5 procent, medan varuimporten minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 374,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 352,5 miljarder. Handelsnettot för december 2019 – februari 2020 gav därmed ett överskott på 22,4 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett underskott på 1,3 miljarder kronor.

Platsannonser