Finans Nyhet

Handelsbankens vd Carina Åkerström: ”Handelsbanken är inte längre en universalbank”

Taggar i artikeln

Handelsbanken
HandelsbankenHandelsbanken
Carina Åkerström, vd, Handelsbanken. Foto: Handelsbanken
Publicerad

Med återtagen kostnadskontroll och färre kontor fortsätter Handelsbanken sin resa ifrån universalbankaffären.

Handelsbankens rapport för det tredje kvartalet missade analytikernas förväntningar något och fick ett ljummet bemötande på börsen. Bankens rörelseresultat blev 4 227 miljoner kronor, och tyngdes av en omstruktureringsavsättning som marknaden hade räknat skulle först komma under fjärde kvartalet. Vid en presskonferens idag lyfte Handelsbankens vd Carina Åkerström fram att banken återtagit kontroll över sina kostnader, den låga andelen med problemlån, samt rekordökningen inom sparaffären tack vare bland annat fortsatt starka fondflöden.

– Vi hade vår högsta kvartalsnivå hittills i sparaffären, vi gjorde all-time-high detta kvartal och det är väldigt mycket tack våra fonder, sa Carina Åkerström vid en presskonferens idag.

Provisionsnettot från sparaffären ökade till 1 557 miljoner kronor under det tredje kvartalet och har vuxit med en CAGR om 10 procent mellan tredje kvartalet 2016 och tredje kvartalet 2020. Fondflöden fortsatt samtidigt att vara starka med nettoinflöden hittills i år i Sverige om 15,6 miljarder kronor, samtidigt som marknaden backade med 7,8 miljarder kronor. Fondnettoinflöden i koncernen ökade med 39 procent till 17,9 miljarder kronor under perioden januari-september 2020, jämfört med motsvarande period år 2019 (12,9 miljarder kronor).

Annons

När Carina Åkerström tillträde som vd för Handelsbanken 2019 sa hon tidigt och tydligt att banken skulle kunna komma att välja bort hela marknader för att ha en snävare fokus på färre men växande verksamhetsområden, i synnerhet lån på privat- och företagsmarknaden, fastighetslån och kapitalförvaltning.

– Utifrån varifrån jag kommer var det viktigt när jag tillträdde att fortsätta göra det vi är bra på, det vill säga lån, bolån, lån till kommersiella fastigheter, och lån till ägardrivna små och mellanstora bolag. Sedan har vi sedan många år tillbaka positionerat oss som universalbank och det är vi inte längre, säger Carina Åkerström till Realtid.

Som en fortsättning i arbetet med att fokusera på kärnaffären aviserade Handelsbanken idag beslutet om att inleda en process för att utröna möjligheterna till en överlåtelse av dotterbolaget Ecster samt bankens verksamhet inom kortinlösen.

Annons

Under det tredje kvartalet minskade Handelsbanken sina underliggande kostnader med -3 procent, jämfört med föregående kvartal. Fram till utgången av 2022 ska kostnaderna minska med sammanlagt 3,3 miljarder samtidigt som banken investerar 1 miljard kronor inom IT.

Carina Åkerström tonar ner dramatiken i de pågående kontorsnedstängningarna som kommer att leda till en minskning av antalet kontor från 380 till 200.  Nedstängningarna styrs lika mycket av en bristande efterfrågan på de kontor som nu läggs ner än de gör av kostnadseffektiviseringsskäl, enligt Åkerström. Bilden av att banken skulle halkat efter med digitaliseringen och skulle nu riskera bromsas av den pågående kostnadseffektiviseringen delar inte Carina Åkerström.

– Kontorsnätet är gammalt. Det har tjänat oss väl. Det är snarare orten där vi har kontor som förändrats. Det finns en missuppfattning om att de kontor vi stänger ner ser ut som kontoren i Stockholm. Efterfrågan på kontorstjänster har sedan länge minskat; det är redan nu många kunder som hantera sin bankaffär online eller via telefon. Och de är nöjda med våra digitala tjänster. Det förtär förstås inte betydelsen av kontoren, säger Carina Åkeström till Realtid.

Annons

Sammanlagt står dryga hälften av kontoren för merparten av Handelsbankens kontorsbesök. Efterfrågan på de 180 som stängs ner har sedan tidigare minskat, enligt Åkerström.

– Redan idag står 200 kontor för 90 procent av kontorsbesöken. Efterfrågan på de övriga kontoren är väldigt låg, exempelvis bolån med flera ärenden sköter man online. Det är kontor som försvinner för att kunder inte behöver dem. Vi överger inte våra kunder. Det här är 200 kontor som kommer att bli de vassaste i hela Sverige.

Annons