Handelsbanken
Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.Foto: Handelsbanken
Finans

Handelsbankens Christina Nyman: Feds penningpolitik och räntenivån trender att hålla koll på 2021

Hur Feds penningpolitik blir nästa år är en av de viktigaste trenderna att hålla koll på under 2021, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, i samband med Realtids spaning inför det nya året 2021.

Publicerad 2020-12-28

Coronapandemin påverkade i stort sett alla delar av samhället och ekonomin under 2020. Lite mer konkret, vilka händelser påverkade finansmarknaden mest och på vilket sätt under 2020. Och vad kan vi vänta oss med under kommande året? Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, tittar här tilllbaka på 2020 och spanar in de viktigaste trenderna att ha koll på under 2021.

Vilken var den mest positiva och mest negativa utvecklingen på finansmarknaden 2020?

– Efter de kraftfulla penning- och finanspolitiska  åtgärder som satts in för hålla upp ekonomin under pandemin har ju marknaden handlat med stor aptit på risk, vilket självklart gynnat aktie och kreditobligationer. Mer överraskande är att Kina, som ju var pandemins ursprungsland, klarat sig igenom krisen utan att behöva stimulera i samma utsträckning som OECD-området, men uppenbarligen lyckades de bättre att begränsa smittan. Negativ utveckling naturligtvis för allt inom till exempel rese- och besöksnäring.


Vilken var den största besvikelsen och den bästa överraskningen 2020?

– Den största besvikelsen är självklart pandemin och att så många människor dött och så många har blivit arbetslösa. Dessutom var det få som förväntade sig en så kraftig andra våg. En positiv överraskning är att klimatåtgärder verkar kunna bli en viktig del i återhämtningen. I samband med utbrottet av covid-19 sattes pågående globala klimatförhandlingar på paus och pandemin sågs som ett hot mot trenden mot ökat hållbarhetsfokus. Sedan dess har Kina överraskande börjat signalera höjda klimatambitioner och att landet ska bli klimatneutralt till 2060. USA är sannolikt på väg att svänga åt mer grön politik då Biden är på väg att ta plats i Vita huset. Och i EU planeras gröna investeringar stå för en växande andel av budgeten.  

"Den största besvikelsen är självklart pandemin och att så många människor dött och så många har blivit arbetslösa. Dessutom var det få som förväntade sig en så kraftig andra våg. En positiv överraskning är att klimatåtgärder verkar kunna bli en viktig del i återhämtningen."

Vilka var de viktiga händelser som påverkat marknaden?

– Centralbankernas åtgärder med massiva tillgångsköp och låga räntor har fullständigt dominerat marknaden. Dessutom har det varit viktigt att regeringar gått in med åtgärder som minskat konkursrisker, till exempel permitteringsstöd och direkta företagsstöd, och att myndigheter lättat på regleringar för banker, till exempel kapitalkrav, för att hålla kreditförsörjning igång. Det har gjort att den ekonomiska krisen inte övergått i en finanskris. På senare tid är naturligtvis den snabba lanseringen av ett vaccin viktigt, även om vi inte än riktigt vet vad det kommer att ge.

– Åtgärderna har lett till att marknaden för företagsobligationer kommit igång med lägre kredit-spreadar och att aktiemarknaden tagit igen hela det initiala fallet och mer därtill.

Vilka farhågor och förhoppningar har du inför 2021?

– Förhoppningen är att vaccinering går bra och får stopp på pandemin, och att den ekonomiska återhämtningen då tar rejäl fart och mer människor kan komma i jobb. En farhåga är att förtroendet inte kommer tillbaka och att företag avvaktar med nyanställningar och investeringar så att återhämtningen blir långsam och leder till mer permanent utslagning från arbetsmarknaden. Jag kan också vara orolig för att det finns ekonomiska obalanser under ytan som dolts av de massiva stödinsatserna och att dessa börjar synas när åtgärder dras tillbaka. Skillnaderna inom många områden , till exempel EU,  har ökat och det kommer att innebära politiska spänningar mellan EU:s medlemsländer, men även på de nationella planen.

"Förhoppningen är att vaccinering går bra och får stopp på pandemin, och att den ekonomiska återhämtningen då tar rejäl fart och mer människor kan komma i jobb. En farhåga är att förtroendet inte kommer tillbaka och att företag avvaktar med nyanställningar och investeringar så att återhämtningen blir långsam och leder till mer permanent utslagning från arbetsmarknaden."

Vilka är de viktigaste trenderna att ha koll på inom finans under 2021?

– En viktig sak att hålla reda på är om förväntningarna på centralbankernas politik, eller egentligen Fed, kommer att ändras under året. Om vi får en stark återhämtning kommer spekulationerna att ta fart om och när Fed kan börja lätta på penningpolitiken, och räntor börjar stiga.

– Vad gäller mer långsiktiga trender så kommer jag noga spana efter tecken på strukturomvandling i spåren av restriktionerna. Vad händer med hemarbete, kommer konsumenter tillbaka till butikerna, kommer turismen igång, kommer globaliseringen minska? Min tes är att trender innan krisen kommer att förstärkas, men det återstå att se.

"En viktig sak att hålla reda på är om förväntningarna på centralbankernas politik, eller egentligen Fed, kommer att ändras under året. Om vi får en stark återhämtning kommer spekulationerna att ta fart om och när Fed kan börja lätta på penningpolitiken, och räntor börjar stiga."

Platsannonser

Logga in