FinansNyhet

Handelsbanken vill avyttra dotterbolaget Ecster

Publicerad

Handelsbanken har beslutat inleda en process för att utröna möjligheterna till en överlåtelse av dotterbolaget Ecster samt bankens verksamhet inom kortinlösen.

Camilla Jonsson

Oavsett utfallet av den processen, avser banken fortsätta tillhandahålla erbjudandet till sina kärnkunder. Det framgår av bankens kvartalsrapport.

Ecster bytte för några år sedan namn från Handelsbanken Finans.

De initiativ som annonserades under 2019, tillsammans med nu annonserade åtgärder, förväntas leda till att banken senast vid utgången av 2022 uppnår en total, uthållig årlig kostnadsnivå på 20 miljarder kronor, före eventuella avsättningar till Oktogonen och med 2020 års valutakurser. Med antagande om en generell kostnadsinflation, indikerar målet en sänkning av koncernens underliggande kostnadsbas med drygt 3 miljarder krnor, jämfört med nivån vid utgången av första halvåret 2020.

Annons

Ökningen av IT-investeringar med totalt 1 miljarder kronor under 2021-2022 är av temporär natur och således ej kvarstående i den underliggande kostnadsbasen vid utgången av 2022, skriver banken.

Annons