Fastigheter

Handelsbanken: Stigande vakansgrader pressar fastighetsvärderingarna

Finansieringsmöjligheterna för fastighetsbolagen är helt centrala när osäkerheten om framtiden är mycket stor.  Det skriver Handelsbanken i sin fastighetsrapport.

Publicerad 2020-05-25

Huvudscenariot i Handelsbankens fastighetsrapport är att ekonomin långsamt återhämtar sig under andra halvåret men att arbetslösheten förblir hög i flera år. Rapportförfattarna räknar med att det leder till att bostadsbyggandet bromsar in än mer, att bostadspriserna faller med 10 procent från toppen och att, i spåren av stigande vakansgrader, fastighetsvärderingarna sjunker. Dyrare finansiering bidrar till högre avkastningskrav som sätter stopp, åtminstone under en period, för trenden mot marknadsfinansiering. ­

– Dessutom påskyndar coronakrisen trender som ökad onlinekonsumtion vilket bidrar till lägre efterfrågan på butikslokaler, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Fastighetsrapporten går också igenom två alternativa scenarier för den ekonomiska återhämtningen och pekar på att den har stor betydelse för vilka effekter vi bör förvänta oss för fastighetssektorn. I scenariot med en snabb återhämtning är bedömningen att bostadspriserna i princip planar ut nu och börjar stiga svagt senare i år. Effekterna på den kommersiella fastighetsmarknaden blir små, vilket är vad som är förväntat på aktiemarknaden.
– Det finns risk för besvikelse om dessa förväntningar inte infrias, säger Christina Nyman.

Skulle vi istället få en betydligt mer utdragen och djupare kris där arbetslösheten stiger upp mot 15 procent står fastighetsbolagen inför både svagare efterfrågan och högre finansieringskostnader, vilket riskerar sätta igång en negativ spiral. Även bostadsmarknaden påverkas markant i ett sådant alternativ och bostadspriserna kan falla med närmare 20 procent från toppen.

– Resultatet skulle bli en kris som ingen vill se, varnar Handelsbankens experter.

 

Platsannonser

Logga in