FondNyhet

Handelsbanken stänger Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken EMEA TemaHandelsbanken EMEA Tema
Publicerad
Uppdaterad

Eftersom Handelsbanken inte kan säkerställa rätt kursvärdering på ryska aktier har banken valt att stänga fonden Handelsbanken EMEA Tema för handel tills förutsättningar för handel och värdering av ryska aktier är möjlig igen.

Realtid.se

Köp och sälj av fondandelar som registrerats efter bryttid 25 februari 2022, genomförs när fonden återigen kan kurssättas, skriver banken i ett pressmeddelande.

– Ambitionen nu är att minska andelen ryska innehav i fonden, säger Christopher Sundman som förvaltar Handelsbanken EMEA Tema, i en skriftlig kommentar.

–Emotionellt vill man inte äga ryska aktier, men samtidigt måste fondbolaget skydda befintliga fondandelsägares pengar och därför måste det ske under kontrollerade former, säger han.

Annons

Övriga fonder med investeringar i ryska aktier – Emerging Markets Index, Global Index Criteria och Tillväxtmarknad Tema – har innehav som understiger 1 procent. Fondbolaget avser att avveckla dessa så snart det är möjligt inom ramen för regelverk och fondbestämmelser. Sedan förra veckan har alla innehav i ryska obligationer avvecklats.

Annons