Finans Nyhet

Handelsbanken ny Sverigeetta

Publicerad

Handelsbanken Capital Markets har seglat upp som etta i Sverige vad gäller värdet på affärer inom området företagsförvärv och fusioner, M&A, under Svante Andreens ledning.

Svante Andreen, som rekryterades för mindre än ett år sedan som chef för corporate finance, anser att det är ett långsiktigt arbete som nu burit frukt.

Efter att under många år alltid setts som lillebror till de andra svenska investmentbankerna som Enskilda Securities, Carnegie och Alfred Berg är banken nu bäst i stan. Även de internationella jättarna som Morgan Stanley, Goldman Sachs och JP Morgan får i år se sig besegrade.

Handelsbanken leder även mätt i antal affärer. Banken har hittills offentliggjort 20 transaktioner under 2004, vilket är betydligt fler än vad konkurrenterna visat upp. Handelsbanken har traditionellt sett gjort relativt många affärer, men av mindre storlek.

Annons

Trots de goda siffrorna vill Svante Andreen, chef för corporate finance-avdelningen, inte slå sig för bröstet utan medger att Handelsbanken gynnats av hur marknaden sett ut i år, något som kan slå tillbaka nästa år.

– Frånvaron av de riktigt stora transaktionerna har definitivt gynnat oss relativt sett. De stora internationella bankerna är helt inriktade på större affärer, vilket vi inte kan vara. Vi är ju en regional aktör och måste överleva varje år. Det måste ju de stora också, men de spelar på en europeisk arena. Händer det inget i Spanien det ena året så händer det istället i Italien eller någon annanstans i Europa.

Svante Andreen pekar ut en svaghet för Handelsbanken jämfört med de internationella investmentbankerna.

Annons

– Antag till exempel att det sker en större strukturaffär inom bank- och finanssektorn. Medverkan som rådgivare i en sådan transaktion skulle ge stort avtryck i M&A statistiken, men Handelsbanken har ju ingen trovärdighet när det gäller att agera rådgivare åt en annan svensk bank.

Om du jämför er med de andra svenska aktörerna?

– De måste ju jobba på samma sätt som vi gör. Så jämfört med dem så har vi verkligen utvecklats.

Annons

Hur förklarar du det?

– Jag tror att man måste gå tillbaka några år i tiden. Vi har ju inte haft samma profil som de haft. Ser vi till Enskilda, Carnegie och Alfred Berg har de historiskt sett satsat mer på investmentbanking, det vill säga förvärv, sammanslagningar och emissioner. Något som Handelsbanken inte förknippats med tidigare i samma utsträckning. När marknaden stod i zenit under 2000 var de bättre rustade för att expandera än vad vi var. Samtidigt drog de på sig en helt annan kostnadsmassa. Sen gick det dock utför och hela marknaden kollapsade. Det gällde såväl M&A:s som emissioner. I skuggan av deras fall har vi kunnat flytta fram positionerna lite långsammare och försiktigt, ganska typiskt Handelsbanken faktiskt.

Så er framgång beror på en hel del tur med utvecklingen på marknaden?

– Tur tycker jag är fel att säga. Vi har gjort en satsning inom området. Det var en satsning som inleddes redan när Lars O Grönstedt tog över som chef för Handelsbanken. Han har själv en bakgrund inom aktiehandel. Eftersom marknaden har sett ut som den gjort är det är väl först nu som satsningen har burit frukt.

Som en av Handelsbankens konkurrensfördelar nämner Svante Andreen bland annat Handelsbankens kontorsrörelse där de även kan agera som kreditgivare.

Det sägs i branschen att ni brukar prisa er in i affärer. Kan man ana att ni skär i arvodena på M&A för att locka till er kunderna och sedan tjäna pengar på utlåning.

– Det vill jag bestämt förneka. Det sägs ibland att vi säljer in oss som ett lågprisalternativ, vilket jag tycker är missvisande. Visst har det hänt att vi använt pris som ett konkurrensmedel, men det är inte någon strategi från vår sida. Jag skulle i stället betona våra gedigna kundrelationer och starka sektorkunskap. Sedan jag kom in här har jag varit med om flera fall då vi i stället har upplevt att våra konkurrenter prisat in sig.

– Dessutom sköts kreditgivningen av kontorsrörelsen, vilket vi inte har något inflytande över. I en mer centralt styrd organisation så kanske man kan tänka sig att det kan fungera på det viset, men Handelsbanken är väldigt decentraliserad, så vi bestämmer själva vilka uppdrag vi åtar oss. Skulle vi alltid prisa in oss skulle vi inte vara så lönsamma som vi är idag.

Handelsbanken har rekryterat ett par personer med bred internationell erfarenhet. Svante Andreen rekryterades själv för mindre än ett år sedan från Goldman Sachs. Enligt Svante märks det genom att de har tillfört en annan kultur till investmentbanken. Bland annat sitter nu corporate finance-avdelningen i öppna kontorslandskap.

– Det ger en bättre transparens. Alla kan prata med varandra utan att det ska vara så väldigt formellt. Dessutom tror jag att det ökar känslan av delaktighet. Här jobbar vi inte en och en utan i team och delar med oss av framgången.

Något annat som Svante Andreen infört är ett nytt utvärderingssystem av medarbetarna. Ett system som han tagit med sig från Goldman Sachs. Alla får vara med och bedöma sina kollegor, helt anonymt. Bedömningarna sammanförs i ett dokument över var och en som sedan ingår som en komponent vid bland annat bonusfördelning.

– Det blir mindre subjektivt på det har sättet än att bara chefen ska säga sitt.

En kollega till dig ansåg att ni gått från att vara en plantskola för andra banker till att nu locka till er folk utifrån. Har ni höjt lönerna?

– Nej, inte generellt. Men jag tror att det ena föder det andra. Folk har sett att vi gjort en tydlig satsning. Och när det går bra för oss så blir bonusrelaterade ersättningarna naturligtvis högre. Det är nog få som mäter sig med oss i lönsamhet i Sverige.

Själv då, varför kom du till Handelsbanken?

– Flera skäl. Dels ville familjen hem till Sverige. Dels gillade jag Handelsbankens satsning, den kändes attraktiv. Sen fick jag personligen en mycket intressant roll här.

Om Svante Andreen

• Ålder: 39 år

• Titel: Head of Corporate Finance and Debt Capital Markets, Handelsbanken

• Utbildning: Tolkskolan 1985, Handelshögskolan i Stockholm 1989

• Karriär: Sju år på Enskilda Securities, sex år på Goldman Sachs i London och Frankfurt, och ett år på Handelsbanken Capital Markets.

• Boende: Villa på Lidingö

• Familj: Fru och två söner

Rankinglista mätt i värde på offentliggjora transaktioner 2004 (miljoner dollar)

Handelsbanken 5.398

Morgan Stanley 3.820

UBS 3.776

Goldman Sachs 3.490

JP Morgan 2.051

Catella 2.013

ABG Sundal Collier 1.973

Mandantum Pankki 1.735

Carnegie 1.357

Deutsche Bank 1.344

Citigroup 1.086

Nordea 921

Rothschild 827

Enskilda 802

Källa: Thomson Financials (Swedish Targets)

Antal offentliggjorda affärer i Sverige

Handelsbanken: 20

Carnegie: 11

Ernst & Young:11

Enskilda: 10

UBS: 8

Catella: 7

Goldman Sachs: 4

JP Morgan: 4

Morgan Stanley: 2

Källa: Thomson Financial (Swedish Targets)

Annons