Bank & FintechNyhet

Handelsbanken: Minskade leveransproblem under 2022

Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, makrostrateg Johanna Högfeldt och makroekonom Andreas Hild spanar inför 2022Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, makrostrateg Johanna Högfeldt och makroekonom Andreas Hild spanar inför 2022
Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, makrostrateg Johanna Högfeldt och makroekonom Andreas Hild spanar inför 2022
Publicerad
Uppdaterad

Den uppblåsta efterfrågan på varor tror Handelsbankens ekonomer kommer att dämpas när tjänstekonsumtionen ökar och inflationen normaliseras.

Anders Frick

Det skriver Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, makrostrateg Johanna Högfeldt och makroekonom Andreas Hild i en gemensam spaning inför 2022. En viktig punkt är den förväntade normaliseringen av inflationen:

– Vi har bevittnat en dramatisk uppgång i inflationen, inte minst i USA, och mycket av uppgången har varit drivet av energipriserna. Dessa priser lär fortsätta att spöka i inflationsutvecklingen den närmaste tiden men vi förväntar oss en normalisering av inflationen i takt med att pandemieffekterna avtar. Den uppblåsta efterfrågan på varor tror vi kommer dämpas när tjänstekonsumtionen ökar. Detta borde minska leveransproblem och höga fraktpriser, skriver de i ett uttalande.

Ekonomerna konstaterar också att pandemin har förstärkt trenden med ”deglobalisering”.

Annons

– För att göra sina leveranskedjor mer motståndskraftiga planerar flera företag att flytta tillbaka produktion lokalt. Tvärtemot den initiala tanken om dyrare produktionskostnader kan detta göra produktionen än mer kostnadseffektiv. Detta sker via en annan trend, ökad automatisering, vilket bör hålla lönekostnaderna i schack, skriver ekonomerna.

Andra makrospaningar som levereras för 2022 är att räntepolitiken kommer att ta en ny riktning, men att detta än så länge bara sker i USA. Att den amerikanska centralbanken Fed förväntas höja styrräntan tre gånger under 2022 tror ekonomerna är i mesta laget, men att det verkar som att inflationen nu även påverkar lönerna i USA, vilket bekymrar Fed.

– Men vi ser en ljusning i tunneln eftersom de stigande lönerna mestadels handlar om arbetskraftsbrist inom tjänstesektorn, och i många fall inom låginkomstyrken. Då besparingar främst sker inom höginkomstsektorn bör utbudet av arbetskraft sakta komma tillbaka. I Sverige kan Riksbanken sitta lugnt med styrräntan, eftersom inflationen som sagt är upplåst av energipriserna, skriver de.

Annons

Dessutom tipsar ekonomerna om två händelser som är relaterade till den gröna omställningen. Det handlar dels om den andra delen av FN:s ”Biodiversity conference” (CBD COP15) som går av stapeln den 25 april – 8 maj i Kina men även FN:s ”Climate change conference” (COP27) den 7-18 november i Egypten.

– Egypten har sagt att de kommer att lägga fokus på motståndskraft mot klimatpåverkan när de är värdar för FN:s klimattoppmöte 2022. Agendan kommer att omfatta arbete med att utveckla ett globalt mål för anpassning till klimatförändringarnas effekter. Länder ska också lämna in nya klimatplaner för att stärka att 2030-målen ska överensstämma med temperaturmålet i Parisavtalet, skriver de.

Annons