FinansNyhet

Handelsbanken halverar antalet kontor – satsar 1 miljard på IT

Carina Åkerström, Handelsbankens vd. Foto: Handelsbanken
Publicerad

Handelsbanken, med vd Carina Åkerström, minskar antalet kontor till 200 på två år. 

Marlène Sellebråten

Camilla Jonsson

Handelsbanken meddelar idag att banken planerar att minska antalet bankkontor i Sverige från 380 till cirka 200 år 2021, i syfte att minska bolagets kostnader. Sammanlagt får 1000 anställda i Sverige gå.

Kundernas digitalisering har nu nått en punkt där banken kan ta ett nytt steg i sin utveckling – både på kontoren och på de digitala mötesplatserna.

Å ena sidan har många av Handelsbankens kärnkunder allt mer avancerade behov i sina personliga möten på kontoren. Därför kraftsamlar Handelsbanken på kontoren för att möta efterfrågan från exempelvis företags- och private banking-kunder, med än mer beslutskraft och ökad specialistkompetens men på färre orter. Antalet kontor förväntas minska från dagens 380 till cirka 200 vid slutet av 2021.

Annons

Å andra sidan vill kunderna göra allt fler bankärenden digitalt – snabbt, enkelt och personligt. Därför satsar banken samtidigt totalt 1 miljard kronor på IT-investeringar de kommande två åren för att nå en ny nivå i sitt digitala kunderbjudande.

Förändringarna kommer att bidra till lägre kostnader. Vid utgången av 2022 ska koncernens samlade kostnadsnivå uppgå till cirka 20 miljarder kronor, baserat på 2020 års valutakurser, före eventuella avsättningar till Oktogonen. De kostnadsminskningar som krävs för att nå dit beräknas innebära att koncernens intäkter minskar med cirka en miljard kronor.

Personalminskningen berör cirka 1 000 personer i Sverige de närmaste två åren, utöver de insatser som aviserades hösten 2019.

Annons

– Förhandlingar och samråd inleds direkt med facken. Vår ambition är – som alltid i Handelsbanken – att hantera övertalighet med respekt och omsorg om den enskilda medarbetaren, säger Handelsbankens vd Carina Åkerström.

I syfte att underlätta anpassningen kommer banken under fjärde kvartalet reservera en kostnad som nu bedöms uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor.

Förändringarna är resultatet av den svenska delen av den översyn av hela bankens verksamhet som aviserades under förra hösten.

Annons

I enlighet med Europeiska Bankmyndighetens, EBA, regelverk kommer bankens vinstdelningssystem Oktogonen framöver klassificeras som rörlig ersättning. I syfte att förenkla och anpassa administrationen till både EBA:s regelverk och olika nationella regelverk införs nationella utbetalningsmodeller där utbetalningen görs direkt till den anställde – kontant, till ett pensionssparande eller en sparplan, eller som en kombination.

Annons