Fonder

Handelsbanken Fonder tar över förvaltningen av Xacts fonder

Xact Kapitalförvaltning överlåter förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder.

Uppdaterad 2019-11-01
Publicerad 2019-11-01

Handelsbankens svenska fondverksamhet bedrivs i två separata bolag. Nu har styrelsen för Xact Kapitalförvaltning beslutat att överlåta förvaltningen av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder och styrelsen för Handelsbanken Fonder har beslutat att överta förvaltningen av nämnda fonder.

Båda fondbolagen är helägda dotterbolag till Svenska Handelsbanken. Uppdelningen av fonderna har tidigare varit att aktiva fonder tillhandahålls av Handelsbanken Fonder AB medan indexbaserade och börshandlade fonder (ETF:er) tillhandahålls av Xact Kapitalförvaltning AB. 

Överlåtelsen av fonderna genomförs så snart Finansinspektionen ger Xact Kapitalförvaltning sin tillåtelse, dock tidigast den 1 april 2020, framgår det av ett pressmeddelande.

Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Vid överlåtelsen sker inte någon förändring av fondsortimentet, meddelar Xact Kapitalförvaltning.

Platsannonser

Logga in