FondNyhet

Handelsbanken Fonder störst på nysparande av alla aktörer

Handelsbanken Fonder, Magdalena Wahlqvist AlveskogHandelsbanken Fonder, Magdalena Wahlqvist Alveskog
Magdalena Wahlqvist Alveskog är vd för Handelsbanken Fonder.
Publicerad
Uppdaterad

I Sverige uppgick nettosparandet i Handelsbankens fonder under förra året till 51,5 miljarder kronor (34,9), vilket motsvarade en marknadsandel på 26 procent.

Realtid.se

Handelsbanken var därmed störst på nysparande av alla aktörer på fondmarknaden i Sverige. Det framgår av morgonens bokslutskommuniké.

Totalt uppgick nettosparandet i koncernens fonder till 66,6 miljarder kronor (40,8). Den totala fondvolymen, inklusive börshandlade fonder, ökade med 28 procent till 987 miljarder kronor (769). Det totala förvaltade kapitalet i koncernen steg med 27 procent till 1 075 miljarder kronor (846), jämfört med senaste årsskiftet.

Arbetet med att införa utökade hållbarhetskrav i bankens fonder har fortsatt och vid utgången av perioden var 92 procent av den totala fondvolymen placerade i fonder med utökade hållbarhetskrav. Under året har ytterligare tolv fonder och ETF:er anpassats till Handelsbanken Fonders utökade hållbarhetskriterier. Sju indexfonder bytte till Paris Aligned Index i syfte att erbjuda kunder tillgång till fonder som är i linje med åtagandena i Parisavtalet. Handelsbanken var fortsatt största aktör avseende nordiska börshandlade fonder.

Annons

I juni 2021 rankades Handelsbanken Kapitalförvaltning för tredje året i rad som nummer ett bland institutionella kunder avseende ”extern kapitalförvaltning” av Kantar SIFO Prospera.

Annons