FinansNyhet

Handelsbanken Fonder siktar på halverad koldioxidintensitet 2030

Foto: Ash from Modern Afflatus via UnsplashFoto: Ash from Modern Afflatus via Unsplash
Foto: Ash from Modern Afflatus via Unsplash
Publicerad

Under 2020 satt Handelsbanken Fonder nya hållbarhetsmål och siktar nu på att minska utsläppsintensiteten med 50 procent till år 2030. 

Realtid.se

Under 2020 satt Handelsbanken Fonder hårdare hållbarhetsmål som ställer krav både på bolagen som fonderna investerar i och fondbolaget som organisation. Bland huvudmålen finns nettonoll i växthusgasutsläpp från investeringsportföljerna senast 2040 och som delmål en halvering av koldioxidintensiteten till 2030 samtidigt som investeringar i klimatlösningar ska fördubblas. Vidare siktar Handelsbanken Fonder på att andelen hållbara investeringar ska ha ökat med 30 procent redan 2025. Det framgår av Handelsbanken Fonders hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2020.

Det förvaltade kapital i fonder som exkluderar kontroversiella verksamheter uppgick 2020 till 678 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 576 miljarder kronor 2019 och 311 miljarder kronor 2018.

– Vi är långsiktiga i vår investeringshorisont och väljer därför bort investeringar i sektorer med långsiktigt ohållbara affärsmodeller och som riskerar att motverka målsättningarna i Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi vill hellre lägga det kapital vi har fått förtroendet att förvalta på bolag som har lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder, i en presskommentar. 

Annons

– Eftersom vi redan har valt bort många bolag genom vår exkludering av fossilt innebär det att minskningen behöver uppnås genom att förmå bolag, stora utsläppare, minska sina koldioxidutsläpp. Det kommer krävas ett stort arbete från vår sida att arbeta med denna påverkan som vi så klart kommer försöka göra genom samarbete också med andra investerare, säger Karin Askelöf, hållbarhetschef på Handelsbanken Fonder.

Bankens fonder har idag en utsläppsintensitet som är omkring 45-60 procent lägre än den globala ekonomin, säger Handelsbanken Fonder och målet är nu att halvera utsläppsintensiteten till år 2030. 

– […] 50 procent är en ”fair share” som vi bör klara av att bidra med. 

Annons
Annons