Carina Åkerström, Handelsbankens vd. Foto: Handelsbanken
Bank

Handelsbanken bättre än väntat

Handelsbankens kreditförluster kommer in mycket lägre än förväntat, 97 miljoner kronor mot förväntade 1 361 miljoner kronor.

 

Uppdaterad 2020-07-15
Publicerad 2020-07-15

"Bankens kreditkvalitet är fortsatt god. Kreditförlusterna uppick till 97 miljoner kronor, den lägsta nivån på många år", skriver banken i sin delårsrapport.

Rörelseresultat kom in på 5 054 miljoner kronor. Förväntat var  4 208 miljoner kronor enligt Infronts sammanställningar av 17 analytikers prognoser.

De totala intäkterna i kvartalet redovisas till 10, 625 miljoner kronor.

”Under kvartalet fortsatte såväl hushållsutlåning som inlåning från hushåll och företag att växa stabilt. Sammantaget under perioden mars-maj var banken störst på nyutlåning till icke-finansiella företag i Sverige och under perioden januari-maj var banken också störst på nyutlåning av bolån i Sverige”, skriver banken.

Utvecklingskostnaderna under andra kvartalet ökade jämfört med årets första kvartal till 667 miljoner kronor (513).

Kostnaderna för arbete med att förebygga finansiell kriminalitet var 314 miljoner kronor (350). 

Ingen avsättning gjordes till vinstandelssystemet Oktogonen under andra kvartalet.

 

Sammanfattning januari - juni 2020, jämfört med januari - juni 2019

Stark kapitalsituation och ytterligare ökad likviditetsreserv. Kärnprimär-kapitalrelationen ökade till 18,7% (17,1).

Kreditförlustnivån uppgick till 0,04 procent (0,06).

Rörelseresultatet minskade med 11 procent till 10 196 mkr (11 460). Justerat för jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet med 3%.

Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 10,3 procent (12,8).

Resultatet per aktie minskade till 3,99 kr (4,61).

Intäkterna minskade med 1 procent till 21 803 miljoner kronor (22 075). Räntenettot påverkades med -236 mkr av ytterligare förstärkning av likviditetsreserven.

Kostnaderna steg med 11 procent till -10 980 miljoner kronor (-9 907). Den underliggande kostnadsutvecklingen, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 3 procent.

K/I-talet steg till 50,4 procent (44,9). Justerat för jämförelsestörande poster, uppgick K/I-talet till 50,2 proent (48,6).

Sammanfattning andra kvartalet 2020, jämfört med första kvartalet 2020

Periodens resultat ökade med 1 procent till 3 959 miljoner kronor (3 937).

Resultatet per aktie uppgick till 2,00 kr (1,99).

Rörelseresultatet minskade med 2 procent till 5 054 miljoner kronor (5 142). Justerat för valutakurseffekter sjönk rörelseresultatet med 1procent.

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,2 procent (10,3).

Intäkterna minskade med 5 procent till 10 625 miljoner kronor (11 178). Justerat för valutakurseffekter var nedgången 4 procent.

Kostnaderna minskade med 1 procent till -5 474 mkr (-5 506). Justerat för valutakurseffekter var kostnaderna oförändrade mellan kvartalen.

K/I-talet steg till 51,5 procent (49,3). Även justerat för valutakurseffekter uppgick K/I-talet till 51,5 procent (49,3).

Kreditförlustnivån uppgick till 0,00 procent (0,08). Förväntade kreditförluster i Steg 3 uppgick till minus 11 miljoner kronor (-84).

Bankens revisorer är:  Jesper Nilsson, auktoriserad revisor på Ernst & Young  och  Johan Rippe, auktoriserad revisor på PricewaterhouseCoopers.

Platsannonser